Årsmöte 15:e mars 2006 i kommunhuset


Klicka på miniatyrbilderna längre ner på sidan för att se dem i ett större format!

Onsdagen den 15:e mars hade Moderaterna i Håbo kallat till årsmöte samt nomineringsstämma i kommunhuset i Bålsta. Det var cirka 30 medlemmar som hörsammat kallelsen. Ordförande Karl-Henrik Nanning hälsade välkommen och lämnade ordet till Carl-Johan Torstenson som är sammankallande i strategigruppen. Carl-Johan redogjorde för hur strategigruppen arbetar i bakgrunden och planerar in alla aktiviteter som ska göras innan valet och hur vi ska fånga in de frågor som medborgarna anser vara viktigast inför valet. Vi inriktar oss på att hitta de grupper som kan sägas vara i gråzonen och ännu inte bestämt sig för vad man ska rösta på. Vi vet också att det är många förstagångsväljare i det här valet. Sedan förra medlemsmötet 5:e mars har vi arbetat fram ett antal huvudvalfrågor som redovisades innan årsmötet officiellt startades. Dessa ska sedan kompleteras till nästa medlemsmöte som är den 19:e april klockan 19.00 i kommunhuset. Vid det mötet kommer medlemmarna att få säga sin mening om vilka frågor som är viktigast.

Ordföranden bad om förslag till mötesordförande och Fredrik Ahlstedt från moderaterna i Uppsala valdes.
Årsmötesprotokollet skall senast justeras den 29/3 och distribueras till medlemmarna senast 9/4.
Karl-Henrik gick igenom verksamhetsberättelsen och kassören Nils-Åke redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Därefter läste revisor Birgit Svensson upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.
Kassören redogjorde för budgeten och eftersom det är ett valår satsar vi extra mycket i år. Vi har ju "samlat i ladorna" sen förra valet och har en bra slant att satsa på seger för. Inga motioner hade kommit in och därmed gick vi över till val av styrelse.
Valberedningens Wello Roo redogjorde för förslagen och årsmötet valde följande personer:
(Vid styrelsens konstituering efter årsmötet fördelades vice ordförandeposterna,sekreterare och kassör inom styrelsen)

Revisorer: Birgit Svensson, Lars-Erik Sundling (ord), Björn Å:son Sundén, Bo Hansson (ers)

Dessutom valdes representanter och ersättare till nomineringsstämman för landstinget och länsförbundsstämman.

Efter en kort paus inleddes så nomineringsstämman för den moderata listan till kommunalvalet i höst i Håbo.
Wello Roo berättade att 35 namn är nominerade. Stämman fastställde också det antalet för listan.
Listan fastställdes utan voteringar och kan ses i sin helhet här!
(Sedan nomineringsstämman har en person fallit bort och den lista som länsstyrelsen godkänt är på 34 namn)

Fotograf och vid pennan:
Nils-Åke Mårheden, Webmaster

Valberedningens Wello Roo presenterar förslag på personer att väljas som styrelsemedlemmar i Moderaterna i Håbo

Fredrik Ahlstedt var ordförande och Bo Johnson var sekreterare på årsmötet

Ordförande och sekreterare i aktion

Vice Ordförande Carl-Johan Torstenson i samspråk med Fredrik Ahlstedt

Partiombudsman Lars-Peter Swärdh diskuterar med oppositionsrådet Nina Lagh

Bo Johnson och Peter Kilger i pausen innan Nomineringsstämman började

Anki Gudmundsson är glad efter ett bra årsmöte

Efter både årsmöte och nomineringsstämma smakar det bra med fika