Valsedel i kommunalvalet 2006 för Moderaterna i Håbo. Fastställd vid nomineringsstämman den 15/3 2006

 1. Nina Lagh
 2. Peter Kilger
 3. Carl-Johan Torstenson
 4. Karl-Henrik Nanning
 5. Carina Brolinson
 6. Cecilia Lidén
 7. Christer Lidén
 8. Ingemar Nordström
 9. Gunnar Carlsson
 10. Staffan Wohrne
 11. Ann-Christine Gudmundsson
 12. Bo Johnson
 13. Nils-Åke Mårheden
 14. Lena Östlund
 15. Erik Hickman
 16. Ralph Abrahamsson
 17. Björn Fredriksson
 18. Lennart Carlsson
 19. Bo Östlund
 20. Tobias Aspsäter
 21. Joakim Westerlund
 22. Björn Å:son Sundén
 23. Karl-Axel Boström
 24. Bertil Svensson
 25. Birgit Svensson
 26. Lennart Niss
 27. Sten Eurén
 28. Bo Hansson
 29. Sten-Olof Hellgren
 30. Katarina Niss
 31. Sven Niss
 32. Wello Roo
 33. Else von Essen
 34. Bengt Ekblom