Representation i kommunens nämnder


OBS! Nämndsidan uppdateras så fort fördelningen är klar i nämnderna efter valet 2002!

Håbomoderaternas representation i kommun är uppställd nedan. Överenskommelser träffade i samband med valrörelsen med Pst, Kd och Fp fullföljs genom att Moderaterna har lämnat ett antal moderata platser till dessa partiers förfogande.
Dessa är markerade med blå färg.

För att underlätta för de förtroendevalda har vi börjat samla de lagtexter som styr den kommunala verksamheten. Dessa hittar du här!

En enkel skiss över Håbo kommuns organisation hittar du här!


  Sammanträdesdagar 2002Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter        
Cecilia Lidén (m) Kaj Nilsson (m) Carl-Johan Torstenson (m) Yvonne Lindström (m) Arne Brocknäs (Pst)
Ersättare        
Ric Axberg (m) Mati Lellep (m) Nina Lagh (m) Carina Brolinson (Pst)

Bildningsnämnden
Ordinarie ledamöter      
Nina Lagh (m)
+ ledamot i arbetsutskottet
Carl-Johan Torstenson (m)
+ ersättare i arbetsutskottet
Bo Johnsson (m) Ingemar Nordström dy (m)
Ersättare      
Anders Blomfeldt (Pst) Vivianne Gudmundsson (Pst) Gunnar Broodh (m)  Berith Skiöld (fp)

Socialnämnden
Ordinarie ledamöter      
Ove Jansson (Pst) Gunnar Kjellén (m) Börje Karlsson (fp)
Ersättare      
Else von Essen (m) Åsa Blomfeldt (Pst) Berith Skiöld (fp)

Biståndsnämnden
Ordinarie ledamot Ersättare
Ingemar Nordström dy (m) Gunilla Gandre (m)

Tekniska nämnden
Ordinarie ledamöter      
Mati Lellep (m)
+ ledamot i arbetsutskottet
Christer Lidén
+ ersättare i arbetsutskottet
Karin Björklind (m) Arne Brocknäs (Pst)
Ersättare      
Carl Johan Bonde (m) Maritta Carlström (m) Kaj Nilsson (m) Gina Stertman (m)


Tillståndsnämnden
Ordinarie ledamöter  
Lars Graf (m) Olle Hellgren (m)
Ersättare  
Bo Johnson (m) Anders Blomfeldt (Pst)

Övriga poster
  Ordinarie ledamöter Ersättare
Överförmyndare   Ingemar Nordström dy (m)
Demokratiutskott Kaj Nilsson (m)
Bo Östlund (Pst)
Nina Lagh (m)
Ove Jansson (Pst)
Revisorer kommunförvaltningarna Lars Sundling (m)
Birgit Svensson (m)
Sten Bergström (m)
Liss Karlsson (m)
Valnämnden Sten Bergström (m)
Nils-Axel Ekström (m)
Mati Lellep (m)
Carl-Johan Bonde (m)
Gode män enl. fastighetslagen Carl Johan Bonde (m)
Christer Lidén (m)
 
Ombud Kommunförb. U-län Kaj Nilsson (m) Nils-Axel Ekström (m)
Ulf Wollentz (m)
Arne Brocknäs (Pst)
Ledamöter Mälardalsrådet Mati Lellep (m) Carl-Johan Torstenson (m)
Ombud Upplandsstiftelsens stämma Carl-Johan Torstenson (m) Gina Stertman (m)
Arbetsförmedlingsnämnden Lena Östlund (m)
Nils-Axel Ekström (m)
Bo Johnson (m)

Maritta Carlström (m)
Revisorer samfond skola   Yvonne Lindström (m)
Nämndemän Gunilla Schei (m)
Tore Jirholt (m)
Nils-Axel Ekström (m)
Carl-Johan Bonde (m)
Bo Östlund (Pst)
 
Ekonomi- och planeringsutskottet Kaj Nilsson (m) Ric Axberg (m)
Arne Brocknäs (Pst)
Styrelsen Håbohus AB Christer Nilsson (m)
Lars Graf (m)
Kaj Nilsson (m)
Magnus Lindström (m)
Styrelsen Håbo Fastighets AB Mati Lellep (m)
Gunilla Schei (m)
Karin Björklind (m)
Näringslivskommitén Cecilia Lidén (m) Peter Kilger (Pst)
Kulturrådet Agneta Bonde (m) Else von Essen (m)
Carl-Johan Torstenson (m)
Partiarbetsgruppen Carl-Johan Torstenson (m)
Arne Brocknäs (Pst)
 
Senast ändrad 21 april 2002
Synpunkter på innehållet? webbmaster

© Moderata Samlingspartiet i Håbo