Lagar som styr oss

I ett försök att underlätta det politiska arbetet har vi här samlat de lagar och förordningar som reglerar den kommunala verksamheten. Lagtexterna är länkade till regeringens databas Rixlex via Internetplatsen www.notisum.se vilket garanterar att du här finner de gällande versionerna.

Sammanställningen kommer att byggas ut successivt. Saknar du någon lag som du anser aktuell så skicka ett mail.


  Kommunallagen
  Förvaltningslagen


  Bistånds- & Socialnämnden

  Socialtjänstlag

  Tillstånds- & Miljö- och Tekniknämnden

  Plan- och Bygglag
  Plan- och Byggförordning
  Miljöbalk


  Skolnämnd & Bildningsnämnd

  Skollag
  Grundskoleförordning
  Gymnasieförordning
Senast ändrad 7 april 2011
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo