Moderaterna + PST=sant

Årsmöte den 7 mars

Moderata Samlingspartiet i Håbo och Pst! För ett bättre Håbo har beslutat att sammanslå partierna. Sammanslagningen innebär att Pst! För ett bättre Håbo upphör vid nästa val. Det sammanslagna partiets namn blir Moderata Samlingspartiet i Håbo.

Vid årsmötet den 7 mars utsågs en ny styrelse med namn från båda partiernas läger.

Vem sitter i styrelsen?

Läs protokollet här.

Vi arbetar nu med en ny politisk plattform som grund för politiken. Ett politiskt råd jobbar nu med de politiska frågorna. Rådet består av partiets ordförande, gruppledarna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och facknämnderna. I rådet ingår även en ledamot från näringslivsutskottet.

Vi vill vidga partiet önskar därför att fler ansluter sig till oss och gärna engagerar sig och börjar arbeta aktivt för att förändra majoriteten i kommunen och ta ansvar dess utveckling.

Du som är intresserad är välkommen att kontakta någon i styrelsen, eller anmäl dig gärna via nedanstående länk:

Bli medlem nu!


Senast ändrad 7 mars 2001
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo