Håbomoderaternas styrelse

vald vid årsmötet den 4:e februari -21 (inklusive KF gruppledare, KF ordförande, MUF-rep. samt MQ-ansvarig)

Ordförande
Liselotte Grahn Elg

Vice ordförande och Hållbarhetsansvarig
Christoffer Bonde
Ledamot och kassör
Björn Hedö
Ledamot och Webmaster
Nils-Åke Mårheden
Ledamot
Björn Green
Ledamot och Informationsansvarig
Roger von Walden
Ledamot och sekreterare
Frida Herman
Ledamot
Marcus Ström
Ledamot
Gustaf af Jocknick
Gruppledare KF
Liselotte Grahn Elg

KF ordförande
Björn Erling
MUF-ordförande
Emma Kraftelid
MQ-ledamot
Susanna KraftelidSenast ändrad 4:e februari 2021
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster

© Moderata Samlingspartiet i Håbo