Håbomoderaternas styrelse

vald vid årsmötet den 24:e februari -22 (inklusive KF gruppledare, KF ordförande, MUF-rep. samt MQ-ansvarig)

Ordförande
Björn Green

Vice ordförande
Roger von Walden
Ledamot och kassör
Björn Hedö
Ledamot och Webmaster
Nils-Åke Mårheden
Ledamot
Christian Nordberg
Ledamot
Stefan Häggmark (Valledare)
Ledamot och Vice KSO
Catherine Öhrqvist
Gruppledare KF
Carl-Johan Torstenson

KF ordförande
Björn Erling
MUF-ordförande
Vakant
MQ-ledamot
Vakant
Senast ändrad 24:e februari 2022
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster

© Moderata Samlingspartiet i Håbo