Årsmöte och nomineringsstämma hos Moderaterna i Håbo den 15:e mars 2018

Den 15:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 35 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Carl-Johan Torstenson hälsade välkommen.
Carl-Johan hälsade också våra gäster från Uppsala, kommunalråd Therez Olsson, partiombudsman Johan Carlsson och kommunikationschef Erik Raita välkomna.

Årsmötet valde sedan Therez till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Motioner fanns två inlämnade, bägge skrivna av Tommy Rosenkvist.
Ordförande redogjorde för var och en av motionerna och lämnade styrelsens svar på dessa.
Med detta förklarade sig Tommy nöjd och motionerna las till handlingarna.
Styrelsens verksamhetsplan för 2018 var årsmötets proposition och den godkändes.

Sedan var det dags för val och valberedningens redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Totalt 10 plus de självklara ledamöterna enligt stadgarna bestämdes av årsmötet till antalet i styrelsen. Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Jan Sundling, Ordförande
 • Björn Erling, Vice Ordförande
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och webmaster
 • Christoffer Bonde, Ledamot
 • Peter Kilger, Ledamot och Senioransvarig
 • Stefan Reinerdahl, Ledamot
 • Ulf Winberg, Ledamot
 • Susanna Kraftelid, Ledamot och MQ-representant
 • Per-Arne Öhman, Ledamot och Utbildningsledare
 • Liselotte Grahn Elg, Gruppledare KF
 • Emma Kraftelid, MUF-ordförande

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan var det dags att öppna Nomineringsstämman för valsedeln till kommunvalet i höst.

Bo Johnson, från nomineringskommittén, läste upp listan.

Förstanamn och därmed också vår kommunalrådskandidat blev Liselotte Grahn Elg!
32 namn finns på listan

Pressmeddelande här!
KF-listan 2018 här!

Årsmötet avslutades och ordförande Jan tackade Therese för insatsen som mötesordförande.

Den nye ordföranden Jan Sundling tackade avgående ordförande Carl-Johan Torstenson för god insats.


Smörgåstårta och M-tårta innan årsmötet!


M-tårta!


Kommunalrådet Therez Olsson från Uppsala var årsmötesordförande.


Välbesökt årsmöte!


Årsmötesbesökare.


Nya ordföranden Jan Sundling avtackar gamla ordföranden Carl-Johan Torstenson.


Nyvalda styrelsen. Per-Arne Öhman och Emma Kraftelid fattas.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo