Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 17:e mars 2015

Den 17:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Tommy Rosenkvist hälsade välkommen.
Tommy hälsade också vår gäst från Uppsala Marta Obminska välkommen.

Årsmötet valde sedan Marta till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Motioner fanns två inlämnade, bägge skrivna av Staffan Wohrne.
Staffan redogjorde för var och en av motionerna och årsmötet debatterade livligt dessa som handlade om Sveriges elenergiförsörjning och förslag på ny klimatpolitik för moderaterna
Mötet enades om att anta styrelsens förslag på bägge motionerna, som innebar att de ansågs som beredda och att vi på lokal nivå inte har kompetens att ta beslut i frågan utan vi skickar motionerna vidare till länsförbundsstämma och riksstämma.

Sedan var det dags för val och valberedningens Carl-Johan Torstenson redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Årsmötet valde följande personer till ny styrelse:

 • Liselotte Grahn Elg, Ordförande
 • Per-Arne Öhman, Vice Ordförande
 • Roger von Walden, Ledamot och sekreterare
 • Björn Hedö, Ledamot och kassör
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och webmaster
 • Carl-Johan Torstenson, Ledamot
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Ulf Winberg, Ledamot
 • Carina Lund, Gruppledare KF
 • Rasmus Kraftelid, MUF-ordförande
 • Bell Ströberg, MQ-ansvarig

Se nya styrelsen här!

Årsmötesprotokoll 2015

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan var det dags att avtacka avgående ordförande Tommy Rosenkvist och Liselotte Grahn Elg överlämnade en present.
Hon tackade sedan för förtroendet att bli vald till ordförande och lovade att kämpa för att öka antalet medlemmar och lägga grunden för valseger i nästa val.


Ett 25-tal medlemmar och gäster kom till årsmötet.


Medlemmar och gäster.


Staffan Wohrne redogör för sina motioner.


Nya ordföranden Liselotte Grahn Elg tackar avgående ordförande Tommy Rosenkvist.


Tommy Rosenkvist tackar Marta Obminska för att hon satt som årsmötesordförande.


Liselotte Grahn Elg tackar för förtroendet som ny ordförande.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo