Årsmöte och nomineringsstämma hos
Moderaterna i Håbo den 13:e mars 2014

Den 13:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Carina Lund hälsade välkommen.
Carina hälsade också vår gäst från Enköping och landstinget Måns Vilhelmsson välkommen.
Carina gjorde en summering av vad som hänt sen vi gick i opposition 2010. Det är ju så att säga ett supervalår i år med val
både till EU-parlamentet och till riksdag,landsting och kommun.

Årsmötet valde sedan Måns till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Propositioner och motioner fanns inga inlämnade.

Verksamhetsplan för 2014 fastställdes.

Sedan var det dags för val och valberedningens Wello Roo redogjorde för förslaget från valberedningen.
Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Årsmötet valde följande personer:
(Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet och då fördelas och konfirmeras vice ordförandeposten,sekreterare,kassör m.fl roller inom styrelsen)

  • Tommy Rosenkvist, Ordförande
  • Liselotte Grahn Elg, Vice Ordförande samt MQ-ansvarig
  • Björn Hedö, Ledamot
  • Nils-Åke Mårheden, Ledamot
  • Carl-Johan Torstenson, Ledamot
  • Bo Johnson, Ledamot
  • Roger von Walden, Ledamot
  • Ulf Winberg, Ledamot
  • Carina Lund, Gruppledare KF
  • Rasmus Kraftelid, MUF-ordförande

Se nya styrelsen här!

Årsmötesprotokoll 2014

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan var det dags att öppna Nomineringsstämman för valsedeln till kommunvalet i höst.

Sammankallande för nomineringskommittén, Carl-Johan Torstenson förklarade hur man jobbat fram listan och sen fick
alla de kandidater som var närvarande presentera sig för stämman.

Förstanamn och därmed också vår kommunalrådskandidat blev Carina Lund!
30 namn finns på listan och fram till sista mars finns det möjlighet att fylla på med 10 namn till enligt beslut på stämman.
Dessa läggs då till efter de 30 namnen som valdes alla i grupp och enhälligt på stämman!

Här är Håbomoderaternas valsedel som fastställdes på stämman: Valsedel 2014 för Håbomoderaterna

Avgående ordförande Carina Lund fick blommor och hon tackade för förtroendet till att väljas som partiets KSO-kandidat.
Hon lämnade över sin ordförande USB-sticka till nya ordföranden Tommy Rosenkvist.

Avgående ledamöter i gamla styrelsen fick blommor och tackades för ett gott arbete.


Ett 30-tal medlemmar och gäster kom till årsmötet.


Medlemmar och gäster.


Välbesökt årsmöte och nomineringsstämma!


Carina Lund hälsade alla välkomna.


Nomineringskommitténs ordförande presenterade förslaget på Valsedel till kommunvalet 2014.


Carina Lund tackade för förtroendet till att vara förstanamnet på Valsedeln och eldade på medlemmarna inför valrörelsen.


Avgående ordförande och vice ordförande i styrelsen fick blommor.


Avgående ordförande Carina lämnar över ordförande USB-stickan till nya ordföranden Tommy Rosenkvist.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo