Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 20:e mars 2013

Den 20:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Carina Lund hälsade välkommen.
Carina hälsade också vår gäst riksdagsledamot Jessika Vilhelmsson välkommen.

Årsmötet valde sedan Jessika till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Propositioner och motioner var det sedan dags för. En motion från Staffan Wohrne togs upp och styrelsens svar godkändes.

Sedan var det dags för val och valberedningens Wello Roo redogjorde för förslaget att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 11. Detta på grund av att man vill förstärka styrelsen inför 2014 som är ett valår med två val.
Tre roller av dessa 11 är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)
Årsmötet valde följande personer:
(Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet och då fördelas och konfirmeras vice ordförandeposten,sekreterare,kassör m.fl roller inom styrelsen)

 • Carina Lund, Ordförande
 • Lennart Carlsson, Vice Ordförande
 • Björn Hedö, Ledamot
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot
 • Carl-Johan Torstenson, Ledamot
 • Catherine Öhrqvist, Ledamot
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Karl-Axel Boström, Ledamot
 • Liselotte Grahn Elg, Ledamot och Kvinnoansvarig (MQ)
 • Karl-Henrik Nanning, Gruppledare KF
 • Jan Sundling, MUF-ordförande

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan berättade Jessika Vilhelmsson läget i politiken i riksdagen.
Hon berättade bland annat om sin roll i civilutskottet.
Ordförande Carina avslutade sedan årsmötet och tackade Jessika för insatsen.


Ett 30-tal medlemmar och gäster kom till årsmötet.


Ordförande Carina Lund hälsar välkommen. Riksdagsledamot Jessika Vilhelmsson leder årsmötesförhandlingarna.


Karl-Henrik Nanning berättar om politiken i skolnämnden under verksamhetsberättelsens dragning.


Karl-Henrik Nanning och några fler av mötesdeltagarna.


Jessika tackas för insatsen att hålla i årsmötesförhandlingarna och informationen från riksdagen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo