Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 14:e mars 2012

Den 14:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 20 medlemmar hade hörsammat kallelsen och vice ordförande Lennart Carlsson hälsade välkommen, då ordförande Carina var sjuk.
Lennart hälsade vår gäst riksdagsledamot Jessika Vilhelmsson välkommen.

Årsmötet valde sedan Jessika till mötesordförande.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.

Propositioner och motioner var det sedan dags för. Mötet beslutade att föreningen återgår till normalstadgar på grund av att vi är en liten förening och det blir mer lätthanterligt.
En motion från Staffan Wohrne togs upp och styrelsens svar godkändes.

Sedan var det dags för val och valberedningens Nina Lagh redogjorde för förslaget att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 9. Detta på grund av de nya stadgarna.
Årsmötet valde följande personer:
(Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet och då fördelas och konfirmeras vice ordförandeposten,sekreterare och kassör inom styrelsen)

  • Carina Lund, Ordförande
  • Lennart Carlsson, Vice Ordförande
  • Björn Hedö, Ledamot
  • Nils-Åke Mårheden, Ledamot
  • Bo Johnson, Ledamot
  • Anna Hernkrantz, Ledamot
  • Liselotte Elg, Ledamot och Kvinnoansvarig
  • Karl-Henrik Nanning, Gruppledare KF
  • Vakant, MUF-representant

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan berättade Jessika Vilhelmsson läget i politiken i riksdagen.
Hon berättade bland annat om sin roll i civilutskottet.
MUF-representanten Gustav Scherman från Uppsala berättade sedan om att de gärna hjälper till i Håbo med kampanjer och att hjälpa MUF i Håbo igång igen.
Nina Lagh berättade sedan om sitt arbete i landstinget.
Vice ordförande Lennart avslutade sedan årsmötet och tackade Jessika, Gustav och Nina med blommor. Även de avgående ledamöterna i styrelsen fick blommor.


Årsmötesförhandlingarna i full gång med Jessika Vilhelmsson som ordförande.


Ett 20-tal medlemmar hade kommit till årsmötet.


Riksdagsledamot Jessika Vilhelmsson håller föredrag om politiken på riksnivå.


MUF-representant Gustav Scherman från Uppsala berättade om MUF's verksamhet.


Jessika poserar i de kläder som hon ska åka skidor i på Holmenkollen snart. Sveriges Riksdag i tryck på ryggen bland annat.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo