Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 11:e mars 2008

Den 11:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Karl-Henrik Nanning hälsade välkommen.

Karl-Henrik presenterade sedan vår gäst, Sofia Arkelsten, som var moderaternas representant i Klimatberedningen och som sitter i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen.
Sofia höll ett mycket engagerat och uppskattat föredrag om moderat miljöpolitik. Vi har tagit initiativet i svensk miljöpolitik!
Med hennes föredrag som grund uppmanade hon oss att se till att skriva insändare om vår miljöpolitik så att väljarna förstår att vi menar allvar.
Gå gärna in och titta på hemsidan Miljösmart.se! här

Karl-Henrik tackade för Sofias föredrag och öppnade sedan årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Sofia Arkelsten.
Årsmötesprotokoll kommer att vara justerat och distribuerat senast två veckor efter årsmötet.
Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.
Ordföranden föreslog en verksamhetsplan för det kommande året och den godkändes.
Medlemsavgiften fastslogs till 275 kronor per år.

Sedan var det dags för val och valberedningens sammankallande Christer Nilsson redogjorde för förslagen och årsmötet valde följande personer:
(Vid styrelsens konstituering efter årsmötet fördelades och konfirmerades vice ordförandeposterna,sekreterare och kassör inom styrelsen)

 • Karl-Henrik Nanning, Ordförande
 • Olof Westerdahl, 1:e Vice ordförande
 • Ulf Winberg, 2:e Vice ordförande
 • Ann-Christine Gudmundsson, Ledamot och Sekreterare
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot och Kassör,Webmaster
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Carina Brolinson, Ledamot
 • Lennart Carlsson, 1:e Ersättare
 • Gunnar Carlsson, 2:e Ersättare
 • Björn Hedö, 3:e Ersättare
 • Annette Ericson, 4:e Ersättare

Se nya styrelsen här!


Sofia Arkelsten håller sitt engagerade miljöföredrag.


Intresserade medlemmar lyssnar på Sofia.


Medlemmarna ställde en del frågor till Sofia som hon galant svarade på.


Föreningens ordförande Karl-Henrik Nanning öppnar årsmötet medan mötesordförande Sofia Arkelsten och sekreteraren Anki Gudmundsson lyssnar.


Ordförande Karl-Henrik tackade Cecilia Lidén för goda insatser i styrelsen det gångna året.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo