Årsmöte hos Moderaterna i Håbo den 6:e mars 2007

Välbesökt årsmöte efter valsegern

Den 6:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i Bildningscentrum JF.
Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Karl-Henrik Nanning hälsade välkommen.
Till ordförande för mötet valdes Erik Weiman, som är moderat landstingsråd i Uppsala län.
Årsmötesprotokoll kommer att vara justerat och distribuerat senast 20/3.
Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.
Ordföranden föreslog en verksamhetsplan för det kommande året och den godkändes.
Sedan var det dags för val och valberedningens sammankallande Christer Nilsson redogjorde för förslagen och årsmötet valde följande personer:
(Vid styrelsens konstituering efter årsmötet fördelades vice ordförandeposterna,sekreterare och kassör inom styrelsen)
 • Karl-Henrik Nanning, Ordförande
 • Carina Brolinson, 1:e Vice ordförande
 • Lennart Carlsson, 2:e Vice ordförande
 • Ann-Christine Gudmundsson, Sekreterare
 • Nils-Åke Mårheden, Kassör,Webmaster
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Cecilia Lidén, Ledamot
 • Gunnar Carlsson, Ersättare
 • Olof Westerdahl, Ersättare
 • Björn Hedö, Ersättare
 • Ulf Winberg, Ersättare

Se nya styrelsen här!


Erik Weiman, moderat landstingsråd och ordförande för årsmötet hälsas välkommen.


Valberedningen med sammankallande Christer Nilsson och Wello Roo i förgrunden.


Tillträdande sekreterare Anki Gudmundsson och avgående sekreterare Bo Johnson på parkett.


Föreningens ordförande Karl-Henrik Nanning redovisar verksamhetsplanen medan mötesordförande Erik Weiman och sekreteraren Anki Gudmundsson lyssnar.


Efter årsmötet serverades det semlor och kaffe i BCJF's cafeteria.


Semlor smakade gott efter mötet!

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo