Årsmötet den 4 mars 2002

Ett fyrtiofemtal medlemmar hade slutit upp till årsmötet som avhållits i Kommunhuset i Bålsta. Att intresset ökar inför ett val är förståligt och årets möte speglade den harmoni som råder hos Håbomoderaterna. Det blev omval över hela linjen utom för Nina Lagh som undanbett sig omval beroende på sina högskolestudier i Västerås. Nina som är gruppledare i Bildningsnämnden och ledamot av Kommunstyrelsen måste temporärt skära ner bland sina politiska uppdrag för att hinna med sina ekonomistudier nu när hennes politikerutbildning är avslutad.

Mötesordförande var denna gång Riksdagsman Per Bill som är Moderaternas första namn i Uppsala Län inför höstens riksdagsval. Per har arbetat i riksdagen 7 år och är bl.a. ledamot av riksdagens utbildningsutskott och ersättare i finansutskottet. Dessutom är Per ledamot av EU-nämnden. Per redovisade också inför medlemmarna var skiljelinjen idag går mellan regeringspartiet och dess stödpartier å ena sidan och det borgerliga blocket å andra sidan. Per redovisade också behoven för skola, vård och omsorg som han idag upplevde att socialdemokraterna bara talar om men inte vet hur de skall gå vidare med. Lag och ordning belystes också och vilka konsekvenserna är att utbildningen för poliser låg nere på Göran Perssons beslut under ett par år på 90-talet. Håbo har idag 5 poliser av 17 som är kommunens behov!

Årsmötet beslöt att avsätta 150 000 kronor i årets valrörelse. Att partiets mål är en förändring av majoritetsförhållandet i kommunen torde inte vara obekant.

Håbomoderaternas styrelse 2002.

Ordförande Arne Brocknäs Vice Ordförande Cecilia Lidén och Carina Brolinsson
Ledamöter: Bo Johnson, Bo Östlund, Ingemar Nordström d.y. Nils-Åke Mårheden
Ersättare: Anders Blomfeldt, Gunnar Broodh, Carl-Johan Torstensson, Magnus Lindström.
Revisorer: Birgit Svensson, Leif Sjöborg. Ersättare: Liss Karlsson, Bo Hansson.
Stämmoombud: Arne Brocknäs, Cecilia Lidén, Carina Brolinsson och Ingemar Nordström d.y.

Styrelsen
Insänt av Arne Brocknäs.

Vem sitter i styrelsen?

Läs protokollet här.

Bli medlem nu!


Senast ändrad 2 april 2002
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo