Vårt kommunalråd Nina Lagh tog första "skoptaget" vid Viby Äng

Ceremoni den 1 mars 2007 för det nya bostadsområdet

Nina Lagh satte sig vid spakarna i grävskopan och tog det första "skoptaget" för det nya bostadsområdet vid Viby Äng klockan 11.30 den 1/3 2007.
Representanter från Håbo Fastighets AB, Fredrik Nestor, Eric Sondén, Bo-Göran Svensson m.fl från kommunen samt representanter från SKANSKA, Vårgårdahus och Kärnhus som ska exploatera området bevakade Ninas grävning.
Pressen var också närvarande. Husförsäljning börjar senare i år.

Nina gräver med maskinisten bredvid som backup.

Text : Nils-Åke Mårheden
Foto : Gunnar Carlsson

© Moderata Samlingspartiet i Håbo