Sverigemötet 16-17/3 2012
i Örebro med 1800 moderater!

Årets Sverigemöte hölls i Örebro och Håbomoderaterna hade som vanligt chartrat en buss för att ta sig dit. Vi var 11 moderater från Håbo som åkte till Örebro.
Det var cirka 1800 moderater som samlats i Örebro. Vi välkomnades av Kommunala samrådsgruppens ordförande Charlotte Nordström och därefter kom partisekreterare Sofia Arkelsten och talade.

Seminariepass 1 började sedan.
Undertecknad var på ett seminarium som hette: Ditt agerande bakom tangentbordet gör skillnad. Det leddes av moderaternas IT-chef Anders Gerby. Man diskuterade bland annat vad som hände Folkpartiet inför valet 2006 då de avslöjades med att ha loggat in på Socialdemokraternas intranät. Med dagens sociala medier och digitala värld är det viktigt att moderaterna arbetar med informations- och IT-säkerhet.

Efter lunch höll statsminister Fredrik Reinfeldt ett mycket bra tal i kongressalen.
Talet finns här: Fredriks tal i repris


Seminariepass 2 gick undertecknad på seminariet om Kampanj och opinionsbildning. Moderaternas kommunikationschef Hedvig Anderson tillsammans med presschef Johan Elmberg pratade om de verktyg Moderaterna internt har för att skapa kampanjer. Dessutom fick vi tips hur en bra lokal kampanj utformas. Hur gör man pressmeddelanden och hur skriver man debattartiklar?

Seminariepass 3 deltog undertecknad i ett seminarie som hette: Utan kultur ingen kommun. Hur kan kultur och upplevelsenäringen göra en kommun framgångsrik och attraktiv? Kulturminister Lena Adesohn Liljeroth, Krögaren Carl-Jan Granqvist och Visit Swedens VD Thomas Brühl deltog. Ett inspirerande och tänkvärt seminarie som betonade vikten av kulturen som jobbskapare också.
Kvällen ägnades åt mingel, buffé och dans.

Lördagen inleddes med seminariepass 4 där undertecknad gick på: Frihet på nätet och den arabiska våren. Sveriges ambassadör till Libyen och Tunisien, Jan Thesleff ledde seminariet med gästerna Ewa Björling, handelsminister, Googles policyansvarige i Norden, David Mothander och Ericssons vice VD Ulf Pehrsson.
Internet och dess digitala tjänster präglade mycket av den arabiska våren förra året. Vad betyder t.ex svenska företag och dess verksamhet för frihet?
Förutom dessa seminarier fanns det 50 andra, så det fanns ett stort utbud som vi Håbomoderater försökte täcka så mycket som möjligt av. De som undertecknad deltog i är alltså bara ett axplock.

Därefter samlades vi alla i kongressalen igen för att lyssna på en paneldiskussion: Barn - vårt gemensamma fokus under 2012. Biståndsminister Gunilla Carlsson ledde diskussionen med bland annat socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som ledande gäst.

Sedan var det dags för finansminister Anders Borg som talade om vikten av stabila offentliga finanser som nu gör Sverige till det enda landet i Europa som slipper spara och istället kan satsa på reformer och investeringar!
Talet finns här: Anders tal i repris

Sist men inte minst intervjuade Sofia Arkelsten representanter från kommuner som gått från opposition till majoritet. Vad hade dom gjort och vilka tips kunde dom ge oss andra?

Alla fick en lunchpåse med sig när det var slut och den kom väl till pass på bussresan hem sedan. Alla i Håbomoderaternas buss var nöjda och glada på vägen hem.


Nils-Åke Mårheden och statsminister Fredrik Reinfeldt.


Partisekreterare Sofia Arkelsten inleder årets Sverigemöte.


Statsminister Fredrik Reinfeldt höll ett mycket bra och bejublat tal!


Katarina Niss och Bo Johnson väntar på nästa seminariepass.


Paneldiskussionen Barn - vårt gemensamma fokus under 2012.


Finansminister Anders Borg håller sitt tal.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo