Nina Lagh har tilldelats Ingegerd Troedssons hedersstipendium för yngre moderata kvinnor i Uppsala Län!

Vid 2005 års Länsförbundsstämma i Gimo den 19/3 fick vår förenings 2:e vice ordförande och Oppositionsråd, Nina Lagh ta emot en prestigefull utmärkelse! Hon tilldelades "Ingegerd Troedssons hedersstipendium för yngre moderata kvinnor i Uppsala Län".
Nedan följer motiveringen:

Nina Lagh har engagerat deltagit i den lokala politiska debatten - inte minst i skolfrågorna. Nina har också aktivt och engagerat deltagit i
och på ett positivt sätt medverkat i utvecklingen av moderata idéer och kampanjer i länet och därigenom starkt bidragit till opinionsbildningen
för moderata idéer i Uppsala Län, bland annat i form av massmedialt genomslag.
Nina är idag som ung kvinna oppositionsråd i Håbo Kommun samt ledamot av länsförbundsstyrelsen. Från dessa plattformar ser vi fram emot fortsatta
engagerade och mångsidiga insatser i vårt gemensamma arbete för att förändra Sverige.

Magnus G Graner
Ordf. M i Uppsala Län

Nina tar emot Ingegerd Troedssons hedersstipendium av Vice Ordf. Gunnar Hedberg.

Nina tackar för stipendiet med ett litet tal.

Nina med blommor och stipendiediplom.