Stadgar


Normalstadgar för förening (sid 55 och framåt, antagna 2012 (Pdf)


Senast ändrad 14:e mars 2012
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo