Majoriteten lägger inte ner Skoklosterspelen!

Kommunstyrelsen beslutade i april 2005 att spelen skulle genomföras som en kommunal
verksamhet och utvärdering skulle ske under hösten samma år. Denna utvärdering gjordes
inte utan spelen har betalats med kommunala pengar sedan dess. Skoklosterspelen ägs
fortfarande av stiftelsen Skoklosterspelen och ingenting förhindrar att stiftelsen och/eller andra
aktörer har spel under 2008.
En enig Kultur- och Fritidsnämnd har fattat beslut om att inte delta i finansieringen av
Skoklosterspelen under 2008. Beslutet grundar sig på rapporten som fanns med
delårsbokslutet samt att förlusten pekar mot 400.000 kronor, den uppsamlade
skulden är ca 800.000 kronor.
Den unika miljö som finns runt och i Skokloster slott måste vi givetvis ta tillvara även framöver.
Spelens framtid kommer att vara en av de ansvarsuppgifter som den nya Kultur- och
Fritidschefen framöver kommer att ansvara för.

Lennart Carlsson (m)
Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden


Foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo