Lennart Carlsson informerade kring signalspaning förr och nu på Håbomoderaternas medlemsmöte 29/10

Mötet började med en god kopp kaffe och en pinfärsk baguette i Café Håbo
Nina Lagh hälsade medlemmarna välkomna och redogjorde för det politiska läget med diskussion kring Brysselresa bland annat.
Det fanns också möjlighet till frågor och det kom upp frågor kring hur vallöften betades av, båtklubbslösningar på kort och lång sikt samt frågor kring gymnasiet.

Lennart Carlsson, som under många år arbetat inom Flygvapnet med signalspaning och stridsledning, höll ett mycket intressant föredrag på en timme.
Han redogjorde för skillnaderna kring signalspaningen förr, under kalla kriget, och nuvarande signalspaning som inte i lika stor utsträckning inriktar sig mot invasionshot utan mot andra uppgifter som stödjer våra fredsbevarande trupper t.ex
Debatten har helt hamnat snett i samband med FRA-lagen och enligt Lennart är Internet bara ett nytt frekvensområde. Vi tänker inte på att oavsett vad vi kommunicerar med annars är helt öppet för avlyssning!
Mycket av vår fasta telefontrafik går via radiolänk t.ex
Dessutom är inte den enskilda människans kommunikation och vad som sägs intressant utan det är mönster och strömmar som är intressanta.


Fika innan medlemsmötet.


Några av de medlemmar som mötte upp till ett mycket intressant föredrag.


Lennart visar hur våra Herculesplan skyddar sig mot robotar.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo