Rådslag i kommunhuset kring Moderaternas förnyelsearbete!

Den 31:e mars 2008 startade vi i Moderaterna i Håbo upp arbetet med förnyelse i politiken.
Med utgångspunkt i de områden som partistyrelsen vill ha svar på hur vi förnyar politiken så startade vi upp en diskussion för att bidra med vårt sätt att se på dessa frågor.
De områden som vi ute i landets kommuner ska bidra med tankar kring är dessa:

  • Kvalitet och tillgänglighet i sjukvården
  • En offensiv miljöpolitik
  • Kommunpolitisk förnyelse
  • Mot utanförskap och segregation
  • Jobb, välfärd och kunskap

Diskussioner kring dessa frågor tog fart och vi var överens om att någon del är lättare för oss på kommunal nivå att ta till oss medan andra är svårare att få kommunal vinkling på.
Många kloka åsikter vädrades under kvällen och vi var överens om att bli mer konkreta till nästa tillfälle som är den 23/4.
För de som är intresserade har Moderaterna en speciell sajt för detta ändamål:

fornyelse.moderat.se

Bilder från kvällen följer nedan!


En del av förnyarkrafterna i Håbo fikar innan mötet.


Diskussion med Kommunalrådet innan mötet.


Ordförande Karl-Henrik Nanning hälsade välkommen och förklarade syftet med mötet.


Kommunalrådet Nina Lagh ledde oss framåt i diskussionerna kring de frågor som Moderaterna jobbar med i förnyelsearbetet.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo