Pressrelease

Valutgången i kommunalvalet i Håbo blev en tillbakagång för Håbomoderaterna med två mandat, men en borgerlig framgång om man räknar ihop de partier som kallade sig borgerliga före valet.

Den nya mandatfördelningen i kommunfullmäktige är efter valet, Moderaterna 11, Misam 5, Bålstapartiet 3, Kristdemokraterna 2 och ett bortkastat folkpartimandat, vilket tillsammans ger 22 borgerliga av totalt 41 mandat!
Håbomoderaterna inledde redan på måndagen den 16 september samtal med de övriga borgerliga partierna med sikte på att åstadkomma en borgerlig majoritet i fullmäktige.

Förhandlingarna med Misam har inte präglats av borgerlig samarbetsvilja! Trots långtgående utfästelser från oss om fler viktiga förtroendeposter till Misam än vad som motsvaras av valutgången och uttalade ambitioner om en ansvarstagande politik, för ett bättre Håbo. Misam har ensidigt avbrutit förhandlingarna och meddelar att man även fortsättningsvis kommer att stödja en socialistisk politik.

Vi har diskuterat nödvändiga åtgärder inom skolan och äldrevården, men istället för att acceptera en ordentlig kartläggning av resursbehoven och plan för finansiering har Misam meddelat att allt löses genom en skattehöjning.

Vi beklagar att väljarna blivit vilseledda av folkpartiet och centern och att det borgerliga Håbo även fortsättningsvis kommer att styras av en socialistisk majoritet.

I den uppkomna situationen kommer moderaterna att fortsätta en konstruktiv politik för kommuninnevånarnas bästa.

Moderata Samlingspartiet i Håbo
Arne Brocknäs, ordförande


Senast ändrad 8:e oktober 2002
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo