Våra politiker

Moderata Samlingspartiet i Håbo har för närvarande följande representanter i kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter


	Liselotte Grahn Elg (Gruppledare KF, Kommunalråd)

	Björn Erling (Ordf. KF)

	(Jan Sundling) Flyttat. Avsägelse på gång

	Ulf Winberg

	Christofer Bonde (vice ordf. KF)

	Carl-Johan Torstenson

	Nils-Åke Mårheden

	Tommy Rosenkvist

        Bo Johnson

	Björn Hedö


Ersättare


	Per-Arne Öhman (Efter omräkning nästa ordinarie)

	Roger von Walden

	Björn Fredriksson

	Peter Kilger

	Bertil BriforsSenast ändrad 22:e augusti 2019
Synpunkter på innehållet? Kontakta Webmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo