Nya majoriteten i Håbo startar regelbundna ordförandeträffar

14:e januari första träffen

En gång i månaden kommer alla ordföranden i nämnder och styrelser att träffas
för att stämma av politiken och planera framåt.
Vårt kommunalråd Nina drar sin syn på läget i kommunen och alla är överens om vi får ett tufft jobb att
vända den "tanker" som en kommun är och som styrts av en socialistisk majoritet i 12 år.
Vi är dock övertygade om att vi kommer att lyckas!

Munter stämning i majoritetsgänget innan mötet började.


Alla är samlade och vi kan börja mötet strax.


Orförandegruppen från andra hållet!


Peter Kilger informerar om hans tankar kring det nya Marknadsbolaget.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo