Håboalliansen bjöd in till sitt första öppna möte
i kommunhuset 23/11 2014

Håboalliansen hade kallat till öppet möte i kommunhuset och en hel del Håbobor hade hörsammat kallelsen.
KSO Carina Lund hälsade alla välkomna. Hon poängterade att detta möte var Håboalliansens politiska möte och inget som Håbo kommun anordnar.
Den nytillträdda alliansen vill pröva en dialogform som är öppen för att se om det är en bra väg att kommunicera med kommuninnevånarna om vad som är viktigt att jobba med den här mandatperioden.
Det var högt i tak och många frågor avhandlades under de knappa två timmar som mötet höll på.
Frågor som togs upp var t.ex byggnation i kommunen,skolan,Skokloster,samverkan med föreningslivet,trafikfrågor mm. Flera kontakter knöts för bildande av arbetsgrupper.

Många tyckte att det var ett bra forum för att kommunicera med kommuninnevånarna och uttryckte önskemål om att detta skulle fortsätta.
Carina Lund föreslog att en gång i kvartalet kunde vara en lagom frekvens och att man kanske skulle ta ett tema för varje möte för att effektivt kunna hantera alla frågeställningar.
Carina Lund tackade alla för ett mycket lyckat första dialogmöte och avslutade med ett tack för visat intresse.
Minnesanteckningar från mötet räknar vi med att lägga ut här på hemsidan så fort dom är klara!


Carina Lund hälsar alla välkomna till Håboalliansens första öppna möte.


De fem gruppledarna i Håboalliansens partier.


Många intresserade kom. Extrastolar fick ställas in.


Högt i tak på det öppna mötet.


Carina ledde mötet och fördelade ordet då frågorna kom.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo