NÄMND/STYRELSE

Ordförande

Ledamot

Ersättare

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige, presidie

Björn Erling, ordf.

Christofer Bonde, v.ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

Lotta Grahn Elg + AU

Per-Arne Öhman

Peter Kilger

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden

 

Anders Thonfors

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och frtidsnämnden

 

Håkan Leijonqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden

Carl-Johan Torstenson

Björn Erling

Björn Hedö

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden

Roger von Walden

Ulf Winberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden

Per-Arne Öhman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg- och miljönämnden

 

Gunnar Annell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överförmyndare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnämnd

Bertil Brifors

 

Ingvar Nilfjord

 

 

 

 

 

 

 

 

KF´s valberedning

 

Björn Hedö

Christofer Bonde

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision

 

Staffan Wohrne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håbohus

 

Gustav af Jochnick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsbolaget

 

Gustav af Jochnick

 

 

 

 

 

 

 

 

Internat. Kommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÅ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomspolitiker

 

Rasmus Kraftelid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samordningsförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eon Mälarkraft

 

Lotta Grahn Elg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftvårdsförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenvårdsförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälartinget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionförbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningstjänsten

 

Ulf Winberg Tommy Rosenkvist

Anders Thonfors

 

 

 

 

 

 

 

Personal- & förhandling

Lotta Grahn Elg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndemän