NÄMND/STYRELSE

Ordförande

Ledamot, v.Ordförande

Ersättare

  
      

Fullmäktige

Ulf Winberg

    
      

Kommunstyrelsen

Lotta Grahn Elg

Björn Erling

Jan Sundling

  
      

Tekniska utskottet

 

Tommy Rosenkvist

 

  
      

Kultur- och livsmiljöutskottet

 

 

 

  
      

Barn- och utbildningsnämnden

Lennart Carlsson

Carl-Johan Torstenson

Björn Hedö

  
      

Socialnämnden

Bo Johnson

 

Jan Sundling

  
      

Vård- och omsorgsnämnden

 

Per-Arne Öhman

 

  
      

Bygg- och miljönämnden

Nils-Åke Mårheden

 

 

  
      

Överförmyndare

 

 

Roger von Walden

  
      

Valnämnd

Bertil Brifors

    
      

KF´s valberedning

 

Lotta Grahn Elg

Björn Hedö

  
      

Revision

 

Birgit Svensson

   
      

Håbohus

 

Björn Fredriksson

 

  
      

Marknadsbolaget

Peter Kilger

    
      

Internat. Kommittén

    
      

BRÅ

    
      

Ungdomspolitiker

 

Rasmus Kraftelid

   
      

Samordningsförbund

     
      

Eon Mälarkraft

 Lotta Grahn Elg

 

  
      

Luftvårdsförbund

  

Tommy Rosenkvist

  
      

Vattenvårdsförbund

  

Tommy Rosenkvist

  
      

Mälartinget

Ulf Winberg

    
      

Utskott M-råd

 

Miljö

   
  

Trafik

   
  

Kultur

   
  

Forskning- utveckling

   

Regionförbundet

 

 

Lotta Grahn Elg

  
      

Sparbanken

 

Wello Roo

   
  

Bo Hansson

   
      

Räddningstjänsten

Tommy Rosenkvist

Ulf Winberg

  
     

Personal- & förhandling

Lotta Grahn Elg

 

 

  
      

Nämndemän

 

Ralph Abrahamsson