MUF i Håbo

Välkommen! Inom kort öppnar vår nya fräscha hemsida. Tillsvidare finns här lite information om oss.

MUF, för ungdomarna i Håbo

Moderata ungdomsförbundet har fyra ställningstaganden och dessa utgör grunden även för medlemmarna i MUF Håbo.

För individens frihet. Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att själv bestämma över sitt eget liv, och att få bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och berlinmurar att rämna.

För varje människas ansvar för sin framtid. Varje människa har ett personligt ansvar för sin framtid. Ansvar och krav gör att vi växer som människor. För att kunna ta ansvar måste vi ha makten över de beslut som är avgörande för vår framtid. Varje enskild elev, inte politiker, vet bäst vilken skola och ämnen som kan utveckla just honom eller henne. Varje enskild person, inte facket eller arbetsförmedlingen, vet bäst vilken mix av lön, arbetstider och anställ-ningsform som passar ihop med deras behov i nuet och drömmar om framtiden.

För ökad mångfald och respekt för olikheter. Respekten för andra människor måste genomsyra hela vårt samhället. Mobbning är ett konkret exempel på hur en människas frihet och rätt till respekt kan kränkas av andra i vardagen. Alltför ofta hörs åsikter, till exempel om homosexuella, eller invandrare, som antingen är fördomsfulla, eller helt enkelt respektlösa mot det som en del anser vara avvikande och onormalt.

För en fri marknad och en värld utan gränser. Idén om individens frihet känner inga nationsgränser. Vi arbetar därför för en värld utan gränser, med fri in- och utvandring. Människor ska ha möjligheter att själva bestämma var någonstans de vill leva, arbeta och forma sin framtid.

Vi i MUF Håbo vill samla unga människor som vill engagera sig i vår kommuns framtid. Väl medvetna om att förändringar tar tid försöker vi göra vad vi kan för att vinna gehör för de idéer vi tror på. Mycket är bra i Håbo kommun men vi anser att vi ungdomar har alltför lite påverkans-möjligheter. Det har gjorts en del försök för att öka ungdomsengagemanget i kommunen, men vi ungdomar som är berörda har inte blivit tilllfrågande om vad som är centralt för just oss. I MUF Håbo tror vi att vi med engagemang kan förändra saker och ting till det bättre. Inte minst för att vi själva vet vad vi vill och behöver.

I MUF, precis som i Håbomoderaterna, finns många olika åsikter. Gemensamt för alla är tron på att varje människa styr bäst över sitt eget liv och att politikers makt ska begränsas till att bara styra över det absolut nödvändigaste och övergripande delarna.

Vill du veta mer om vår politik eller bli medlem?

Kontakta Erik Hickman


Publicerad 8:e oktober 2008
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo