Välbesökt medlemsmöte för Håbomoderater

6:e februari hölls första medlemsmötet för året

Drygt 20 Håbomoderater hade hörsammat styrelsens kallelse till medlemsmöte.
Teman för dagen var info från nya kommunalrådet samt det högaktuella skolområdet
som vår ordförande i bildningsnämnden, Carl-Johan Torstenson, drog information om.
Nina berättade om sin första tid som kommunalråd och det arbete som läggs ner för att se till att hon
som kommunalråd ska kunna ägna sig åt den politiska strategin och inte agera "topptjänsteman". Rekrytering av kommundirektör
pågår och det finns många sökande. Nina informerade också om att TV4 - Kalla Fakta kommer att sända ett program
den 15/2 om Håboskolan. Vi får väl se hur mycket "stryk" den gamla majoriteten får av den granskningen.
Carl-Johan informerade sedan om just bildningsområdet. En ny ekonomichef har tillträtt och de har ett mycket bra samarbete.
Förutom ekonomin arbetas det med att införa skriftliga omdömen från 4:e klass. En mängd frågor ställdes och mötet avslutades 21.00

Kaffe och bullar smakar gott innan medlemsmötet.


Moderatmedlemmar på gott humör innan mötet.


Café Håbo fullt av moderater! Valberedningen närmast till höger förberedde inför årsmötet också.


Ordförande Karl-Henrik hälsar alla medlemmar välkomna till medlemsmötet.


Vårt kommunalråd Nina Lagh informerar om hur den första tiden varit och vad som ligger framför oss.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo