Håbomoderaterna bjöd in till medlemsmöte 22/9 2013

Ett medlemsmöte med ett år kvar till valet hölls i kommunhuset i Bålsta söndagen den 22/9. Det var välbesökt och inleddes med en god lunchbuffé i Café Håbo.
Ordförande Carina Lund hälsade alla välkomna. Förre ombudsmannen och riksorganisationens nye biträdande valledare Lars-Peter Swärdh inledde med en genomgång av hur riksorganisationen ser på hur arbetet läggs upp inför valen nästa år.
Vår riksdagskandidat från Håbo, Nils-Åke Mårheden presenterade sin kandidatur till riksdagen och uppmanade medlemmarna att rösta i provvalet.
Vår nya ombudsman Erica Lejonroos presenterade sig och vad länsförbundet kan ställa upp med i form av stöd till oss lokalt.

Karl-Henrik Nanning visade sedan ett schema över aktiviteter som ska genomföras innan valet. Vårt nya informationsblad som ska ut till Håbos alla hushåll visades också.
Därefter diskuterades utkastet till vårt kommande handlingsprogram inför valåret och som presenterades av Tommy Rosenkvist.
Ett i många avseenden mycket lyckat medlemsmöte avslutades sedan gemensamt av Karl-Henrik Nanning och Carina Lund, med ett tack för visat intresse.


Ordförande Carina Lund hälsar medlemmarna välkomna.


Medlemsmötet ska strax börja.


Medlemmarna fyllde salen.


Diskussioner om valförberedelser.


Karl-Henrik inleder.


Lars-Peter Swärdh, biträdande valledare på riksorganisationen och vår förre ombudsman.


Erica Lejonroos som är vår nya partiombudsman i länet.


Tommy Rosenkvist redovisar förslaget till handlingsprogram.


Håbomoderaternas riksdagskandidat Nils-Åke Mårheden.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo