Håbomoderaterna bjöd in till medlemsmöte
22/9 2012 på Biskops Arnö.

Ordförande Carina Lund hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna och överlät ordet till folkhögskolans rektor Mats Lundborg.
Vi startade i Gotiska salen och förflyttade oss sedan till utställningen utanför salen, där Mats berättade om Biskops Arnö historia.
Dels under Biskopstiden, Kungatiden och Arrendetiden.
Man kunde rikigt höra tidens vingslag när han berättade om vad som hänt ända sen 1200-talet!
Guidningen avslutades uppe i Biskopsköket där Mats förklarade folhögskolans verksamhet i nutid. Mycket intressant med verkligen intressanta och kvalificerade utbildningar ute på ön!
Därefter blev det en mycket god lunch som serverades i matsalen. Carina berättade om det arbete som nu satts igång inför valet 2014. Bland annat var hon med på en ordföranderesa till Åland
där föreningsordföranden från hela Sverige peppades av partiledningen.
Hon berättade också om de kampanjer som är inplanerade framöver.

Vår gruppledare i kommunfullmäktige, Karl-Henrik, berättade sen om den kommunala politiken och hur vi agerar där.
Han berättade också om det arbete som pågår kring allianssamarbetet. Naturligtvis är Tomas Alm's bortgång ett stort avbräck i både folkpartiets och alliansens arbete. Vi kommer att sakna Tomas stora engagemang!
Flera av de vice ordförandena i de olika nämnderna berättade också om sitt arbete.
Det fanns också tid till frågor och synpunkter från medlemmarna innan vi bröt upp från ett mycket trevligt medlemsmöte på Biskops Arnö!


Guidning av rektor Mats Lundborg utanför Gotiska salen.


Medlemmar som lyssnar till folkhögskolans historia i Biskopsköket.


Carina berättar om vår verksamhet under lunchen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo