Håbomoderaterna bjöd in till medlems- och kandidatmöte 21/6 2010.

Valet närmar sig och därför var fokus på medlemsmötet frågor kring valet. Ordförande Carina Brolinson hälsade välkommen.
Nina Lagh berättade om den dörrknackningskampanj som vi genomför och där vi hittills haft över 720 samtal med fantastiskt positivt bemötande!
Fokus är att lyssna och inte propagera. Vi vill veta vad som är viktigt för våra väljare. Det har handlat om skola, äldreomsorg, vården, kommunikation/infrastruktur, barnomsorg, trygghet och det politiska klimatet bland annat.
Vi har gjort en analys av vårt handlingsprogram från 2006 och kan konstatera att ca 75% av det programmet är genomfört, 10% håller vi på med att genomföra och resten ska genomföras eller revideras inför nästa mandatperiod.
Ett resultat som vi bör vara stolta över. Vi levererar!

Vad ska vi då göra nästa mandatperiod om vi får makten igen? Vi har tagit fram ett utkast till kommunalt handlingsprogram som gicks igenom på mötet.
Mötet enades om att upplägget på programmet var bra och endast redaktionella ändringar ska göras och som presidiet fick i uppdrag att göra. Därefter slås programmet fast vid nästa remissrunda.
Datum då programmet offentliggörs beslutas efter det.

Vår politiska sekreterare Eleonore Lundkvist berättade om vilket medialt genomslag vi fått hitills i maj-juni och informerade om vad vi ska tänka på då vi ska genomföra personvalskampanj.
Vi har en hel del utmärkta verktyg som Moderaterna försett oss med för att producera valmaterial.


Ordförande Carina hälsar välkommen till medlems- och kandidatmötet.


Nina går igenom utkastet till kommunalt handlingsprogram.


Eleonore pratar om personvalskampanj.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo