Medlemsmöte 19:e november 2005

Håbomoderaterna höll medlemsmöte med riksdagskandidaten Ulrika Karlsson som gästtalare.


(Foto från Ulrikas hemsida)

Ett 30-tal medlemmar mötte upp på Håbomoderaternas medlemsmöte den 19/11 i kommunhuset. Gästtalare var riksdagskandidaten Ulrika Karlsson från Uppsala. Hon är vårt 3:e namn på riksdagslistan. Ulrika pratade både om rikspolitik och landstingspolitik. Hon påpekade vikten av att fokusera på våra huvudfrågor inför valet. Skola och barn, Få folk i arbete, Trygghet i form av mer poliser och bekämpande av brott. Dessutom är vården viktig med en vårdgaranti värd namnet.

Vår ordförande Karl-Henrik Nanning tackade Ulrika för att hon ville komma till oss och dela med sig av hennes erfarenhet och lämnade över en vinflaska i present. Därefter redogjorde han för styrelsens arbete med planeringen inför valet nästa år. Han påminde om att det snart är provval för kommun- och landstingslistorna. Karl-Henrik berättade också om lokala alliansarbetet.

Vårt oppositionsråd Nina Lagh informerade sedan om den politik som bedrivs just nu i nämnder och styrelser. Inom bildningsutskottet bedrivs i realiteten nu borgerlig politik. Nina kommenterade också budgeten som majoriteten lagt och konstaterade också att den i stora delar är bra och att flera av våra förslag fått gehör i den. Det finns dock en del som fattas och det kommer i helgen en insändare om detta. Nina berättade också att vi i oppositionen inte lägger en egen budget och det debatterades en stund om det på mötet. Vi är dock överens om att krutet ska läggas på nästa års budget då det är den som ska ligga som grund då vi tar över efter valet.

Carl-Johan Torstenson tog sen över i egenskap av sammankallande för strategigruppen och pratade om hur vi rent praktiskt ska lägga upp arbetet inför valrörelsen. Vi får hjälp av en kommunikationskonsult som ser till att vi sköter allt i rätt ordning och att vi inte glömmer något. Carl-Johan efterlyste också hjälp från medlemmarna att vara med i valrörelsen. Det konstaterades att mötet mellan människor är viktigt och att vi ska se varje möjlighet att prata vår politik! När vi utövar hobbies, är på tennisbanan, golfbanan , på fotbollsträningen mm.

Efter dessa talare och då alla frågor var ventilerade bjöd föreningen på landgångar och drycker i Cafe Håbo.

Vid pennan:
Nils-Åke Mårheden, Webmaster
Publicerad 20:e november 2005
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo