(M)edlemsmöte i flygets tecken!

Håbomoderaterna anordnade ett medlemsmöte med lite annorlunda inriktning torsdagen den 18/10 2007.
Efter inledande kaffe och kaka höll kommunalrådet Nina Lagh en kort genomgång av det politiska läget i kommunen.
Därefter lämnade hon över till Lennart Carlsson, vår ordförande i nya Kultur- och Fritidsnämnden. Han har jobbat många år inom försvaret med bland annat flygstridsledning. Det var det som var temat för kvällen och föredraget heter "Från DC-3 till JAS 39" (Moderna luftförsvarets historia)
Ett mycket intressant föredrag med flyghistoria ända från 50-talet. En flygintresserad publik hade många frågor och det blev ganska sent innan kvällen var över!


Lennart Carlsson, med lång erfarenhet av det svenska luftförsvaret, innan föredraget började.


Publiken strömmar till.


Två flygintresserade moderater i samspråk innan Lennart satte igång med att berätta om DC-3:an som sköts ner i Östersjön. "Systerplanet" står ute vid Skokloster Wärdshus!

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo