Medlemsmöte 5:e mars 2006 i kommunhuset

Klicka på miniatyrbilderna för att se dem i ett större format!

Söndagen den 5:e mars hölls dels ett medlemsmöte för moderata medlemmar i Håbo och dels en kandidatutbildning för de som ställer upp i valet på kommun- och landstingslistan. Till medlemsmötet hade cirka 25 personer mött upp och ordförande Karl-Henrik Nanning hälsade alla välkomna. Ordförande nämnde alliansarbetet och att vi närmar oss det datum där vi officiellt ska gå ut med ett pressmeddelande om vilka partier som är med i Håboalliansen och vad vi vill inför valet. Han bad också medlemmarna som kommit på mötet att fylla i en enkät där man rangordnade de frågor som vi bör driva inför valet. Detta är viktigt för att vi ska sätta fokus på de frågor som engagerar våra medlemmar och andra presumtiva väljare. En dragning av de olika frågor som respektive nämnd tagit upp som lämpliga frågor att driva gjordes. Diskussionerna flödade och styrelsen fick många goda inspel från de närvarande medlemmarna inför fortsatt planering av valarbetet. En grov tidsplan med de olika kampanjtillfällena förevisades och det trycktes på vikten av att alla som ställer upp för Moderaterna i valet genomgår den kandidatutbildning som erbjuds och där en del genomfördes efter medlemsmötet. En sak vi alla var överens om var att vi i vårt politiska arbete alltid ska utgå från medborgarperspektivet. Lyssna på våra väljare och deras vardagsproblem och omsätt det sen till en moderat politik i Håbo!

Kaffe,läsk och en mycket god pastasallad serverades sedan i Cafe Håbo innan det var dags för nästa del i kandidatutbildningen.

Erik Weiman som är politisk sekreterare i Uppsala på länsförbundet hälsades välkommen och höll en kandidatutbildning med fokus på det lokala arbetet och hur det kan hänga ihop med de viktiga frågor som man dragit upp som valfrågor på riksplanet. Samtidigt som vi är specialister på de lokala frågor som vi driver måste vi också förvalta de frågor som rör landstingen och på riksplanet. Kan vi inte en fråga ska vi be att få återkomma med ett bra svar till den som frågar! Erik trummade också in de tre frågor som är fokus i höstens val. Jobben,Skolan och Tryggheten. Det vill säga utan tillväxt får vi inga nya jobb för att sätta Sverige i arbete, har vi ingen kunskap kan vi inte skapa jobb och tillväxt i framtiden och därför är skolan och kunskapen så viktig och till sist måste vi kunna känna trygghet i samhället genom att vi beivrar och förebygger brott. Fler poliser som verkligen är poliser ute på gator och torg och som inte sitter bakom skrivbord!

Ordförande Karl-Henrik tackade Erik med en blomma och avslutade sedan med att tacka för intresset och hälsa välkommen till årsmötet den 15/3.

Fotograf och vid pennan:
Nils-Åke Mårheden, Webmaster

0603051.jpg

0603052.jpg

0603053.jpg

0603054.jpg

0603055.jpg

0603056.jpg

0603057.jpg

0603058.jpg

0603059.jpg

06030510.jpg

06030511.jpg

06030512.jpg

06030513.jpg

06030514.jpg

06030515.jpg

06030516.jpg

06030517.jpg

06030518.jpg