Länsförbundsstämma 2015 i Håbo
med besök av partisekreterare Tomas Tobé!

Håbomoderaterna anordnade årets länsförbundsstämma

Den 18:e april 2015 avhölls årets länsförbundsstämma.
Det var Håbo som var värdar och vi avhöll stämman på Fridegårdsgymnasiet.
Håbomoderaternas ordförande Lotta Grahn Elg hälsade alla välkomna och förbundsordförande Jessika Roswall höll ett inledningsanförande.
Första delen av stämmohandlingarna, med bland annat val till förbundsstyrelsen gicks igenom fram till klockan 11.00 då partisekreterare Tomas Tobé kom och höll ett tal. Många kloka ord om politikutveckling, Decemberöverenskommelsen och Försvarsuppgörelsen nu senast.
Därefter var det lunch.
Diplom och utmärkelser delades ut. Ingegerd Troedssons hedersstipendium för yngre moderata kvinnor i Uppsala län gick till MQ's ordförande Karin Juhlin.
Moderaterna i Håbo blev den förening som värvade medlemmar bäst under 2014. Ordförande Lotta Grahn Elg tog emot diplom och blommor.

Därefter var det dags för motioner.
Sedan avtackades Åsa Sikberg som slutar i förbundsstyrelsen.
Lennart Carlsson från Håbomoderaterna som är den som hållit i trådarna och fördelat arbetsuppgifter till oss andra i Håbomoderaterna fick ta emot blommor och ett tack från förbundet för en bra genomförd länsförbundsstämma!


Ordförande Lotta Grahn Elg hälsar alla välkomna till Håbo och årets länsförbundsstämma.


Ombuden i aulan på Fridegårdsgymnasiet.


Jessika presenterar partisekreteraren Tomas Tobé.


Tomas Tobé talar på stämman.


Presidiet samtalar med Tomas Tobé.


En del av toppmoderaterna i länet tillsammans med partisekreteraren.


Vår ordförande Lotta samtalar med partisekreteraren Tomas Tobé.


Lotta tar emot diplom och blommor då Håbomoderaterna värvade medlemmar bäst under 2014.


Ingegerd Troedssons hedersstipendium för yngre moderata kvinnor i Uppsala län gick till MQ's ordförande Karin Juhlin.


Tack till Håbomoderaterna genom Lennart Carlsson som organisatör.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo