Länsförbundsstämma 2014 i Uppsala
med besök av arbetsmarknadsministern!

Uppsalamoderaterna anordnade årets länsförbundsstämma

Den 29:e mars 2014 avhölls årets länsförbundsstämma.
Det var Uppsala som var värdar och vi avhöll stämman på Göteborgs nation.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt hälsade oss välkomna till Uppsala.
Första delen av stämmohandlingarna gicks igenom fram till klockan 10.30 då arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson kom och höll ett inspirerande tal.
Därefter var det en paneldiskussion ledd av MQ-ordföranden Karin Juhlin med Nina Lagh, Tove Lifvendahl och Elisabeth Svantesson i panelen.
Dessa tre har alla fått Ingegerd Troedssons hedersstipendium för yngre moderata kvinnor i Uppsala län.

Efter lunch var det sedan dags för dagens kampanjaktivitet. Vi tågade alla 120 ledamöter med gula och blå ballonger i händerna till Stora Torget.
Manifestation för Ukrainas frihet! Mäktigt att tåga till Stora Torget då det var mycket folk ute på stan i det fina vädret!
På Stora Torget höll Marta Obminska ett tal till stöd för Ukraina.

Efter manifestationen fortsatte vi med propositioner och motioner.
Val till förbundsstyrelsen hölls sedan och det valdes ett nytt presidie först.
Ny förbundsordförande blev Jessika Vilhelmsson, 1:e vice ordförande Fredrik Ahlstedt och 2:e vice ordförande Daniel Blomstedt från Tierp.
Ny i styrelsen från Håbo blev Carl-Johan Torstenson.

Sedan avtackades vice ordförande Gunnar Hedberg och ordförande Magnus Graner. Känslofyllt avtackande med stående ovationer till Magnus.


Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.


Paneldebatt ledd av Karin Juhlin med Nina Lagh, Tove Livfendahl och Elisabeth Svantesson.


Hela länsförbundsstämman samlad på Stora Torget för en manifestation till stöd för Ukraina.


Riksdagsledamot Marta Obminska talar vid manifestationen på Stora Torget.


Avtackning av Gunnar och Magnus.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo