Länsförbundsstämma 2011 i Tierp med besök av socialförsäkringsministern!

Tierpmoderaterna anordnade årets länsförbundsstämma

Den 2:a april 2011 avhölls årets länsförbundsstämma.
Det var Tierp som var värdar och vi avhöll stämman på Aspenskolan.
Daniel Blomstedt som är moderaternas gruppledare i Tierp hälsade oss sedan välkomna och berättade lite historia.
Första delen av stämmohandlingarna gicks igenom fram till klockan 12.00 då samtliga tågade iväg till Gästis för lunch.
Klockan 13.00 besöktes stämman av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som höll ett mycket bra föredrag om sjukförsäkringsreformen som nu utvärderas och ska slipas till där människor hamnar mellan stolarna. I grund och botten är reformen lyckad och betydligt fler är nu i arbete och det har minskat betydligt med förtidspensioneringar.

Val till förbundsstyrelsen hölls sedan och det var mest omval.
Därefter var det dags att beta av alla motioner. Några var bordlagda sen förra året.
Innan vi fick åka hem avtackades de som slutar i förbundsstyrelsen.


Fika innan länsförbundsstämman började.


Presidiet med ordförande Magnus G Graner och partiombudsman Lars-Peter Swärdh som sekreterare.


Staffan Wohrne från Håbomoderaterna pläderar för sin motion.


Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.


Håbobänken på stämman.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo