Kyrkoråden i Kalmar och Yttergran konfererade på Åkerögården 1 - 2 juni 2007

Bilder från en resa som kyrkoråden från Kalmar och Yttergran gjorde den 1 juni - 2 juni 2007.

Kalmar och Yttergrans kyrkoråd anordnade en gemensam kyrkorådsresa med övernattning på Åkerögården 1 - 2 juni 2007.
Åkerögården ligger i närheten av Kapellskär i Roslagen. Syftet med resan var att diskutera kring församlingsinstruktionen , om hur kyrkan ska marknadsföras samt kring en eventuell sammanslagning av Kalmar och Yttergran.

Det var två lyckade dagar med mycket kreativitet och idéer. Boendet var bra och maten var helt fantastisk. Vi hade även god tur med vädret.

Text och foto:
Bo Johnson
Kalmar kyrkoråd


Vår man i Kalmar kyrkoråd, Bo Johnson, trivs tillsammans med prästen Kristina Ander.


Ordförandena i kyrkoråden, Linnea Hagelin och Lars-Olov Engman, håller i en session på Åkerögården.


Karl-Erik Gerhardsson, Kjell Anér och Nils-Axel Ekström i samspråk i trädgården.


Åkerögården är en inspirerande miljö att konferera i.

Text och foto: Bo Johnson

© Moderata Samlingspartiet i Håbo