Rapport från Rikskonferensen i Linköping, 4-5 april 2003

 

Cecilia Lidén och undertecknad representerade Moderaterna i Håbo på den kommunala rikskonferensen som i år var i Linköping. Konferensen inleddes vid lunchtid på fredagen med musik och ett välkomsttal av förbundsordföranden Jan Owe-Larsson. Därefter höll partiordförande Bo Lundgren ett tal som dels gick ut på att det är nu vi bygger grunden inför valet 2006 och att han avgår som partiordförande för att partiet ska fokusera på eurovalet istället för destruktiva persondiskussioner. Det är moderaterna som är europapartiet och vi ska gå i spetsen för ett ja till euron. Han uttryckte sin tillfredställelse över att Göran Persson inte gått LO till mötes angående buffertfonder. Vi vill inte hamna i en diskussion om fondsocialism som Persson uttryckte det.

Kommunala samrådsgruppens ordförande Anders Knape tog sen till orda. Han hoppades att de seminarier som förberetts inför konferensen skulle intressera och engagera deltagarna.

MUF’s ordförande Christofer Fjellner höll sen ett tal med temat ”I Have a Dream”. Han syftade bland annat på Martin Luther King. Vi måste våga ha visioner och inte bara leta ”Finn Fem Fel”. Talet var i stora delar samma tal som Christofer höll på vårt årsmöte.

 

Första seminariepasset inleddes sedan. Undertecknad gick på seminariet ”Moderata argument för ett JA”. Gunilla Carlsson och Fredrik Reinfeldt var de som talade och diskuterade.

Fredrik angav tre skäl till att säga ja. 1: Våra priser ligger cirka 20% över priserna i Europa. Det blir en prispress om vi går med. 2: Det är intressantare att investera i ett Euroland. Man slipper valutarisken. Vår krona har sjunkit under lång tid. 3: Handeln kommer att öka, vilket gör att vi får tillväxt som är viktigt för att vi inte ska halka ännu längre ned i välfärdsligan.

Gunilla Carlsson framhöll också inflytandefrågan. Vi ska vara med där besluten tas! Som det är nu så får inte finansministern vara med i den innersta kretsen.

Vi måste få ut budskapet att vi har väntat länge för att se hur det gick och röstar svenska folket nej i höst så är det för mycket lång tid framöver!

 

Efter kaffe inleddes seminariepass 2. Jag gick på ”Moderat skattepolitik – dynamik och tillväxt”. Regionrådet Pia Kinhult, Region Skåne samt Fredrik Reinfeldt höll i seminariet. Fredrik framhöll att med en kostnad på endast 11 miljarder kan vi ge Sverige en vitamininjektion genom att ta bort Arvs och gåvobeskattningen, förmögenhetsskatten och 3:12 reglerna. Detta gör att framgångrika familjeföretag kan leva vidare och växa istället för att de säljs eller läggs ner.

Pia Kinhult sa: ”Vi har ett attitydproblem i Sverige, det har utvecklats en tveksamhet gentemot företagande från socialdemokratin. Är företagande verkligen nödvändigt och bra? Företag är bra men företagare däremot? Nja. Det finns en brist på förståelse för förutsättningarna för att driva företag. Det är bara genom arbete vi kan skapa ett överskott som genererar välfärd. En tillväxt och ett överskott som gör det möjligt att låta våra barn få en bra utbildning och en garanti för vård när vi behöver det.”

 

Fredrik Reinfeldt ställde den intressanta frågan kring hur vi egentligen funderar kring företag och företagande i Sverige, vad har vi för attityder gentemot företagande?
- Hur återspeglar vi företag i Sverige? Inte alls, det är väldigt sällan man hör om företagande och när man gör det är det nedläggningar och kriser. Och sedan dyker en minister ner och tittar på krisen.
- Jag gör tvärtom, jag åker till de företag som går bra. Jag har åkt runt i Sverige och besökt lyckade företag. De har många gemensamma drag. Nämligen att de är kärnan i det svenska företagandet. De är familjeföretag, ofta i många generationer. Stolta företag som alltid varit lönsamma, som alltid plöjt ner all vinst i företagandet. Företagare som känner alla på sin arbetsplats.
- Det är dessa företag som Hans Karlsson (s) säger måste börja ta ansvar för sin personal. Det är hela idéen med dessa företag, att ta hand om sina anställda. Det är en stor skandal att dessa företagare som är grunden för den svenska ekonomin får skulden för ohälsan.

- Vi har ett attitydproblem, åratal av informering gör att vi tror att politiken handlar om fördelning och inte om att skapa förutsättningar. Detta är lösningen på den svenska ekonomins problem och också lösningen på moderaternas skattepolitiska problem. Vi behöver vitamininjektionen och tillväxten, sedan kan vi ta diskussionen om denna tillväxt skall gå till bidragsmiljarder till de som arbetar och är friska eller till skattesänkningar för alla.

 

Sista passet för dagen var en paneldiskussion där våra europaparlamentariker Charlotte Cederschiöld och Per Stenmark utfrågades av Anna Kinberg Batra.

 

Kvällen ägnades åt mingel och buffé. Den som ville kunde dansa både till storbandsjazz och disco.

 

Dag två inleddes med en paneldiskussion i kongressalen med Bo Lundgren,Gunilla Carlsson och Finlands kommunikationsminister Kimmo Sasi. Utfrågare var Göran Skytte.

Temat var: Varför JA i folkomröstningen?

Flera av de argument som togs upp i seminariet om Moderata argument för ett JA framfördes och Kimmo Sasi framhöll att vi var sent ute. Vi måste rösta ja för att inte ohjälpligt hamna ännu mer på efterkälken. Det kommer att bli färre investeringar i Sverige vid ett nej, och det kan bli så att alla länder runt Östersjön går med utom Sverige. Vi kommer att tappa initiativet i Baltikum och Helsingfors kommer att bli centrum för utvecklingen i regionen.

 

Seminariepass 3 var det sista innan konferensen avslutades. Jag lyssnade på Carl Cederschiöld och hans erfarenhet av 25 år i politiken. Respektera din motståndare och det är viktigt att kunna kompromissa vid koalitioner var några av hans råd. Han berättade en hel del historier som visar att politik inte är tråkigt och han framhöll att det gällde att försöka hålla ett gott humör och kunna umgås på ett otvunget och trevligt sätt.

 

Gunilla Carlsson höll till sist ett tal inför hela kongressen. Att vinna euro-omröstningen är den viktigaste Moderata uppgiften i detta decennium. Den är avgörande för landet och central för Moderata Samlingspartiet.

Nej-sidan spelar på människors oro inför framtiden och rädsla för det främmande.
Vi ska istället berätta om eurons möjligheter. Vi måste knyta ihop våra argument för euron med företagen, jobben och marknadsekonomin.

 

Jag är mycket nöjd med konferensen och är glad att jag fick möjligheten att åka på den i år!

 

Vid pennan

 

Nils-Åke Mårheden

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nils-Åke och jag hade av en lycklig slump valt olika seminarier att delta i.

 

”Exempel på kommuner där vi gjort en bra valrörelse och där vi fått ett bra kommunvalsresultat.”

 

Att förra höstens val inte tillhör de bästa i moderaternas historia vet alla. I ett antal kommunala val gick det dock bra. Där besattes poster som moderaterna aldrig tidigare innehaft. Personlig framtoning och framgångsrika kampanjmetoder är ett par exempel på varför det gick bra.

Talarna kom från norrlandskommuner, Boden, Haparanda och Gällivare. Genomgående var att kommunerna hade starka lokala företrädare som byggt upp ett grundmurat förtroende bland innevånarna.

Moderaterna tog kommandot i viktiga frågor som skola, kommunens ekonomi och ledarskap samt näringsfrågor.

Ett genomgående budskap var att starta kampanjarbetet tidigt, i en kommun började man redan år 2000 och fick stort genomslag i massmedia. Alla kommuner hade också ett flertal aktiviteter för att samla människor; valtrampen och älgskyttebanor är exempel.

Släktsammanhållningen i dessa kommuner verkade vara stor, medlemsvärvningen har gått strålande, värvades en medlem ur en släkt blev de andra medlemmar ”av bara farten”.

 

”Att umgås med massmedia”

 

Ulf Holmertz, tidigare medarbetare på SVT Östergötland, TV 4 och ett antal regionala tidningar intervjuade två av seminariedeltagarna kring frågan om eventuellt samarbete med socialdemokraterna efter eurofolkomröstningen. Genom att provocera fram små nyansskillnader i intervjuoffrens svar visade han hur lätt det är att skapa en braskande rubrik; ”Djup splittring inom moderaterna.

Budskapet var att aldrig lita på en journalist och att alltid svara ärligt, inte gissa utan hellre erkänna att man inte vet.

Inget är ”off the record” om det inte är tydligt överenskommet, allt kan hamna på förstasidan. Det fick vi än en gång betonat då Gunnar Axen pratade kring temat ”att umgås med Media”. Gunnar uppmanade oss att för ut budskap då det finns något att säga, inför/efter et kommunalt möte/beslut, inför/under en kampanj, när vi kan formulera vårt budskap på ett intressant sätt och när våra motståndare gör något vi anser fel.

 

Andra dagen hade jag fastnat för ett seminarium med titeln ” Att utveckla det moderata ledarskapet”.

 

Vi fick oss till livs erfarenheter ett mentorsprojekt som startats för att stärka nya politiker i sin ledarroll och få fram fler politiska förebilder.

Den som har ett politiskt eller organisatoriskt uppdrag för moderaterna är självfallet en företrädare för partiet. Varje företrädare ska var en förebild som människor litar på och identifierar sig med och en ledare som kan inspirera och samla tänkande och självständiga individer.

Moderaterna har valt att satsa på en ledarskapsutbildning i form av mentorsprojekt i hela landet.

 

Mycket tyder på att mentorskap skapar positiv energi i organisationen. Med hjälp av mentorskap vill moderaterna få ledare som bygger sina handlingar både på egna och andras erfarenheter och förstår värdet av öppna samtal och respekt.

 

En bra konferens som jag är tacksam över att fått förmånen att vara med på.

 

 

Cecilia Lidén