Kommunalrådet informerar!

Nina Lagh, vårt moderata kommunalråd i Håbo, ger sin syn på politiken.

Moderaterna förtjänar förnyat förtroende

Vi moderater är stolta över att ha uppfyllt fyra av fem vallöften som gavs inför 2006 års kommunval. Vi gläds med invånarna som nu har fått bättre förutsättningar för nyföretagande. Kommunen är inte alltid bäst på att bedriva all verksamhet, därför har vi lagt ut arbetsmarknadsenheten och turistinformationen på entreprenad och infört utmanarrätt.
Skuldbördan har minskat, och vi vill fortsätta stärka kommunens ekonomi. Arbetslinjen är viktig även i Håbo, där den som tjänar minst har fått behålla mest av sin lön i plånboken, tack vare jobbskatteavdraget.
Valfriheten har alltid varit central i våra idéer om hur vi gör Håbo bättre. Vi har därför infört kundval i hemtjänsten som ger fler nöjda äldre samt möjlighet att välja friskolor som ger fler nöjda elever.
Tryggheten ökar för både stora och små genom både större projekt som Bålstapolarna, och mindre åtgärder som utökad belysning på Skoklosterhalvön.
Som hjärtat i Mälardalen vill vi göra allt för att bevara vår vackra natur och värna miljön. Kommunens bilar körs numera på etanol, och arbetet med att uppnå de 16 nationella miljömålen pågår för fullt.
Det viktiga ideella engagemanget har vi främjat genom att inrätta en föreningssekreterare som bistår med administrativ hjälp till Håbos föreningar. Vi har under dessa fyra år visat att engagemang och entreprenörskap, trygghet och tillväxt går hand i hand. Med förnyat förtroende i september kan vi fortsätta att förbättra vår kommun.

Nina Lagh (m)
Kommunalråd
2010-08-12


Tidigare publicerade "Kommunalrådet informerar!":

2008-06-19
2007-09-20


Publicerad 12:e augusti 2010
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo