Håbomoderaterna höll årsupptakt inför valet 2010

Idag 19/9 är det 1 år kvar till valet 2010!
Med anledning av detta höll Håbomoderaterna en så kallad valupptakt i kommunhuset.
Det diskuterades värvning av medlemmar och kandidater inför nästa års val. Vi diskuterade också vikten av att de som vill engagera sig också kan få en gedigen utbildning i hur det politiska arbetet går till. Hur drivs en kommun och var tas besluten och i vilken ordning?
Där kan vi dels ta hjälp av länsförbund men vi måste också lägga en lokal touch på det. Nya kandidater måste också få tillgång till mentorer bland de mer erfarna.
Provval ska genomföras på kommunnivå och vår nomineringskommitté var representerad genom Wello Roo.
Vi konstaterade också att strategi och valprogramsarbetet är igångsatt och att styrelsens tillsatta arbetsgrupper kör igång och återrapporterar status.
Mötet avslutades med en lunch i Bålsta centrum.


Samling i Café Håbo innan mötet.


Diskussioner kring 2010 års val.


Många bra synpunkter och funderingar kring planeringen inför valet 2010 kom fram.


Bo, Lennart och Carina.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo