KF den 27/10 2014 valde nytt presidium och ny kommunstyrelse!

Den 27 oktober 2014 var nya kommunfullmäktige kallat för att välja nytt presidium och ny kommunstyrelse bland annat.
Ny ordförande i kommunstyrelsen blev Carina Lund (m)! Håboalliansen med dess fem partier kommer att regera i minoritet.
Nytt presidium i KF blev Ulf Winberg, ordf. (m), Owe Fröjd, 1:e vice ordf. (Båp), Gunilla Gustafsson, 2:e vice ordf. (s).


Carina Lund, nyvald ordförande i kommunstyrelsen!


KF presidium med ordf. Ulf Winberg och 1:e vice ordf. Owe Fröjd.


Delar av det nya KF.

Text och Foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo