Häggeby Möte 2007 hölls i strålande försommarväder!


Den vackra försommardagen 5:e juni 2007 genomfördes årets Häggeby Möte.
I år hade Christer och Sonja Nilsson bjudit Håbomoderaterna till sitt vackra hem i Nederhassla.
Christer hälsade alla 20-talet gäster välkomna och inledde med en frågesport om Häggebys historia.
10 frågor med skiftande svårighet där man skulle svara rätt eller fel om ett påstående kring Häggeby.
Ingen hade alla rätt!
I den härliga kvällssolen intogs sedan medhavd matsäck och kring borden hördes livliga politiska diskussioner.
Vår ordförande tackade Christer och Sonja för gästfriheten och sen var det dags för vårt kommunalråd Nina att tala kring den aktuella politiken inom vår nya majoritet.
Nina berättade också att den nya kommundirektören är på plats och har en klar roll gentemot tjänstemannaorganisationen och politiken.
Hon berättade också att vi går in med en speciell ungdomssatsning där vi samarbetar med polisen och andra myndigheter.
En särskild insats kommer att göras i samband med skolstarten i augusti och samtidigt med Skoklosterspelen.

Vår ordförande i Bildningsnämnden, Carl-Johan Torstenson höll också ett litet anförande kring majoritetens hantering av skolfrågorna.
Ett antal ansökningar om att få starta friskola i kommunen har lämnats in.
Utvärderingen, eller certifieringen av Håboskolan kommer snart att bli färdig och det kan ge en fingervisning om hur man gör vad gäller konceptet Håboskolan.
Man ligger också i startgroparna vad gäller betygsliknande omdömen, men inväntar beslut från regeringshåll.
Fram till ca 22.00, då myggen började bli för besvärliga, diskuterades det politik. Därefter tackade vi värdparet för en trevlig kväll och hoppas på en lika fin kväll vid Häggeby Möte 2008!

Nedan finns några bilder som togs under kvällen!

****************************************


Vår värd, Christer Nilsson, hälsar alla moderater välkomna till 2007 års Häggeby Möte.


Christer inledde med en svår frågesport kring Häggebys historia.


En trevlig kväll med härlig sol, god mat och dryck. Kan det bli bättre?


Skål för Håbomoderaterna och vår nya majoritet i Håbo kommun!


Politisk diskussion i kvällssolen.


Christer Nilsson och Wello Roo i glatt samspråk.


Mätta och nöjda väntar man på att kommunalrådet ska börja tala.


Värden Christer samtalar med kommunalrådet, partiordföranden m.fl.


Nina håller sitt politiska anförande och fick en hel del frågor från medlemmarna.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo