Svealands länsförbund höll lyckad konferens i Gävle 17/9 2016

Lördagen den 17 september medverkade Bo, Lotta, Carina, Ulf och Janne på Flerlänskonferens i Gävle.

Programmet bestod av ett gemensamt pass då kommunalrådet i Gävle, Inger Källgren Sawela redovisade kommunala utmaningar i Gävle. Detta kring att Alliansen under 2015 hade övertagit den politiska makten i Gävle. Sedan var det seminariepass med fyra program: Så jobbar du bäst med sociala medier, Moderat bostadspolitik, Integration och migration samt Opinion och valfokus.
Sedan lunch.
Efter detta ett gemensamt pass då partiordförande Anna Kinberg Batra höll ett uppskattat tal. Sedan ett seminariepass med fyra program: Moderat äldrepolitik, Moderat skolpolitik, Medlemsvärvning och rekrytering samt Opinion och valfokus.
Kaffepaus.
Gemensam avslutning då partisekreterare Tomas Tobé talade kring aktuell politik och politik framöver. Konferensen avslutades och vi reste till Bålsta nöjda och belåtna efter en trevlig och innehållsrik dag.


Glada Håbomoderater i Gävle.

Johan Forssell.

Partiledare Anna Kinberg Batra höll tal.

Text och foto: Bo Johnson

© Moderata Samlingspartiet i Håbo