7 länsförbund höll lyckad konferens på EU-temat i Eskilstuna 4/10 2008

Höstens flerlänskonferens tog fasta på att EU-valet närmar sig och tonvikten låg därför på EU-frågor i de seminarier som erbjöds. Från Håbo deltog Nina Lagh och Nils-Åke Mårheden.

En av våra EU-parlamentariker, Gunnar Hökmark, inledde med ett engagerat tal som berörde bland annat globaliseringen och den historia som EU vuxit upp ur. Han menade också att det stundande EU-valet är viktigt för oss moderater eftersom om det går bra ger momentum inför valet 2010. Det gäller alltså att mobilisera våra krafter och se till att våra väljare tar sig till valurnorna!
Vi tar ofta europasamarbetet för givet. Ofta hör man de som inte tycker om EU vara väldigt internationella i sitt sätt att leva. Det hade inte varit så enkelt utan att vara med i EU!
Det var modigt av de som efter kriget kom bort från tanken vi och dom, och kunde se bortom hat och mistänksamhet. Att bygga ett europa som ser till att aldrig mer bygga upp murar och konflikter.
Vi måste övertyga de som är skeptiska till EU att vi kan använda vår styrka till att bli bäst på forskning och utveckling. Vi i europa måste utveckla den bästa miljötekniken till exempel. Vi måste se till att EU blir mindre av bidrag och mer av öppenhet och forskning.
Gunnar lanserade begreppet BBBW vilket betyder Big Bang for a Better World. Det gäller att få EU att avreglera jordbruket som slukar så stora bidrag. Det öppnar upp för mer frihandel som också hjälper till att få tillväxt i u-länderna och bekämpa fattigdomen.

Nästa pass var en frågestund på scenen med några av de som står som kandidater på moderaternas provvalslista till EU-valet 2009.
Christofer Fjellner, Walburga Habsburg Douglas och Catarina Segersten Larsson utfrågades av Håbos kommunalråd Nina Lagh. (som också finns med på provvalslistan). Kandidaterna grillades med frågor om vad de skulle jobba med i parlamentet och även hur de kunde hjälpa till med kopplingen tillbaka på det lokala planet.

Före och efter lunch var det sen seminarier i mindre grupper med teman som: Att synas i mindre kommuner, Hur engagerar vi unga väljare, Hur genomför vi EU-beslut på kommunal nivå, Kampanjarbete mm. Många nyttiga råd och tips levererades på dessa seminarier.
Undertecknad var bland annat på seminariet om Kampanjarbete som Hans Hallin från Stockholm höll i. En sak är säker och det är att val vinns inte för något du gjort, däremot kan det ge trovärdighet för det du vill åstadkomma framöver.
Det är nu viktigt att vi kommunicerar hur vi vill utveckla politiken för framtiden och till 2010 har en färdig vision.

Sist men inte minst kom statsministerns statssekreterare HG Wessberg och informerade om arbetet inom regeringen.
Han ser sig som ordningsman i statsrådsberedningen som han är chef för. Han är den som ser till att lösa upp eventuella konflikter och ser till att regeringsarbetet flyter och får upp de frågor som ska avhandlas av regeringen. Han jämförde sin roll med en stins. Han lägger inte ut rälsen och bestämmer inte vilka tåg som ska gå där men han har en perfekt koll på tidtabellen och vilka spår som används. Han ansvarar också för mediaplaneringen och krisberedskapen.
Han sammanfattade med att säga att det är en väl fungerande allians och att man nu fokuserar på att bygga ett manifest inför 2010 som vi ska samlas kring.

Förbundsordföranden i Södermanland Iha Frykman tackade HG Wessman för en intressant inblick i regeringens arbete och avslutade därefter flerlänskonferensen.


Södermanlands förbundsordförande Iha Frykman hälsar alla välkomna.


Gunnar Hökmark höll ett engagerat och bra anförande om det viktiga europasamarbetet.


Nina Lagh intervjuar Christofer Fjellner, Catarina Segersten Larsson och Walburga Habsburg Douglas.


Nina Lagh i samspråk med Gunnar Hökmark.


En enkel och mycket slagkraftig jämförelse mellan vår och socialdemokraternas jobbpolitik!


Moderater från 7 län samlade i stora salen för att lyssna på HG Wessberg.


HG Wessberg berättar om insidan på regeringens arbete.


Iha Frykman tackar HG Wessberg för att han tagit sig tid att komma på konferensen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo