Uppsala och Västmanlands läns moderater på EU-utbildning i Enköping den 8/11 2008

Det är viktigt att vi gör ett bra resultat i EU-valet i juni 2009. Därför satsas det på EU-utbildning för oss som ska sköta kampanjandet lokalt.

Lördagen den 8/11 samlades det cirka 35 moderater från Uppsala och Västmanlands län för en dag med EU-som tema.
Christian Sonnenstein från Uppsalamoderaterna var värd för dagen och hälsade välkommen. Han presenterade länets valledning som är förutom han själv, Jessika Vilhelmsson, Lars-Peter Swärdh och Nils-Åke Mårheden.

Första gäst var Per Bill som förtjänstfullt ersatte Ulrika Karlsson som fastnat i El Salvador och inte hunnit hem.
Han berättade om den goda stämningen i regeringen och att de två första åren varit en god grund som nu ger resultat.
EU-arbetet tvinnas mer och mer samman med det vanliga riksdagsarbetet. De olika fackutskotten jobbar en hel del med att få fram åsikter från Sverige på de förslag som tas fram på EU-nivå.
Vi moderater är EU-vänner och har alltid varit. Som vänner kan man då också vara ärlig och tala om då vännen har "dålig andedräkt". På så vis utvecklas EU.
Parlamentet har blivit starkare sen vi gick med i EU. Förr var man i stor utsträckning en rådgivande funktion men får mer och mer makt att påverka.

Ministerrådet är EU's högsta beslutande organ. Ministrar för t.ex jordbruk och finanser i alla EU-länder träffas och tar beslut.

Kommisionen tillsätts av ministerrådet. De olika kommissionärerna nomineras av respektive land.

Som fjärde maktfaktor finns EG-domstolen.

Per visade en schematisk bild över hur beslutsprocessen fungerar inom EU. Ofta tar frågor väldigt lång tid för att förankring tillbaka i de olika medlemsnationerna ska kunna utföras.
Kommisionen lämnar förslag som alla regeringar får ta del av. De är sen ansvariga för att få fram en nationell ståndpunkt. När alla fått fram sina ståndpunkter kommer man till förhandlingsfasen och till slut beslutar ministerrådet.
Implementeringen av besluten går sen över till nationell nivå som ser till att det fungerar i varje land.

Aktuella frågor just nu är t.ex Lissabonfördraget med en mängd nya regler. En av de viktigaste principerna är subsidariteten, vilket betyder att besluten ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Per Bill som sitter i konstitutionsutskottet har i den funktionen gått igenom Lissabonfördraget för att se hur det påverkar våra grundlagar.
Man har kommit fram till att våra grundlagar inte påverkas och därför är det möjligt att besluta om fördraget i riksdagen med kvalificerad majoritet. Enligt Per får vi med det nya fördraget en stärkt individuell rättssäkerhet.

Efter lunch kom en av våra fyra EU-parlamentariker på besök: Christofer Fjellner.
Han inledde med att konstatera att det kändes bra att återvända till den kommunfullmäktigesal där han inlett sin politiska karriär.
Christofer förklarade sin linje i parlamentet som bygger på devisen "Back to basics", dvs vad var det egentligen EU bildades för? Det gäller att se till att inte glömma det då man börjar bli för klåfingrig med detaljreglering.
Hans huvuduppgift i parlamentet är arbetet i utskottet för Internationell Handel. Det är viktigt att se till att EU lever som man lär. Dvs vi bör hylla frihandeln över hela världen.
Han arbetar också med miljö och hälsofrågor. Det är ett utskott som det händer mycket i just nu.

Christofer berättade att de som är EU-motståndare och skeptiker ofta är väldigt "glada" över att "ratta" och bestämma det som bör tas beslut om så nära medborgarna som möjligt. Han såg det som en paradox som inte riktigt går ihop.
Han jobbar just nu mycket med frågor kring hur mycket CO2 som bilar ska få släppa ut. Bilproducenterna måste anpassa sig efter dessa nivåer sedan.
Faktum är att diesel släpper ut mindre än etanol! Det rullar fler dieselbilar i Europa än i Sverige. Det är dock viktigt att se till att vi satsar på bränsle som inte tillför mer CO2 i atmosfären utan är förnyelsebara.

Enligt Christofer är det viktigt att vi lyckas i valet 2009. Det är i så fall en bra hävstång inför valet 2010. Vad är det som får oss att gå och rösta? Hitta det!

Sista föredragshållaren var Hedvig Anderson som är Moderaternas projektledare inför EU-valet.
Hon drog förutsättningarna för den moderata kampanjen. Det är mobiliseringen bland våra egna som avgör!
Våra buskap ska vara relevanta, offensiva och visa tydliga skillnader.
Våra kandidater ska uppfattas som intressanta och trovärdiga bärare av budskapet.
Valet är en viktig upptakt till valet 2010 och framför allt till Sveriges ordförandeskap i EU under andra halvan av 2009.

Valets helt avgörande fråga är: Varför skall just jag gå och rösta i Europa valet?
Kan vi svara på det är slaget vunnet. Vi ska visa på skillnader mellan oss och socialdemokraternas ofta kluvna inställning till EU.

En kampanjplan är lagd och vi startar vår kampanj på Europadagen den 9 maj 2009.

Christian och Jessika avslutade dagen med en kort summering och tackade för visat intresse.


Några av de moderater som var med på utbildningen innan sessionen började.


I förgrunden Bo Johnson från Håbo. I bakgrunden moderater från norra länsdelen.


Per Bill förklarar EU's beslutsprocess medan Lars-Peter försöker få ordning på tekniken i bakgrunden.


Per Bill, Anna-Lena Söderlund och Christofer Fjellner i samspråk.


Christofer tillbaka i Enköpings fullmäktigesal som EU-parlamentariker.


Christian Sonnenstein tackar Christofer för en intressant timme med stort engagemang.


Hedvig Anderson är moderaternas projektledare för EU-valet. Hon drog kampanjplanen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo