Eurovalet 14:e september är över!

JA-generalerna för Moderaterna i Håbo

Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson

Sverige har sagt Nej till Euron! Vi beklagar resultatet men respekterar svenska folkets nej. Som en tröst kan vi säga att vi åtminstone i Håbo kommun röstade ja till euron! 49,6 procent ja mot 48,3 procent nej. Kanske kan vi ensidigt införa euron i Håbo kommun? ;-)


Nedanstående insändare publicerades i BUB-bladet den 9:e juni 2003.

Euro - för tillväxtens skull!

Den 14:e september röstar vi om vi ska införa Euro som valuta eller behålla Kronan. För oss moderater som är Europapartiet framför alla, är det ett naturligt steg att ta i Europasamarbetet. Naturligtvis ska vi ytterligare bekräfta vårt europasamarbete genom att fullt ut gå med i EMU. Vi är ju redan med i EMU genom steg ett och två. Det tredje steget, införandet av gemensam valuta återstår. Egentligen är det ointressant om vår valuta heter krona eller euro, det är vad valutan står för som är det viktiga. Re dan nu har mer än 300 miljoner människor euro som valuta och flertalet som använder valutan är nöjda med bytet. Se bara på vårt grannland i öster, Finland. Finska folket var skeptiskt till euron från början men har verkligen tagit den till sig efter införandet då det visade sig vara en succé. Räntan har gått ner, handeln har ökat och optimismen spirar i Finland. Vi tror att euron vore bra för vår region i Mälardalen. Det är i normala fall en tillväxtregion och vi tror att euron skulle få igång tillväxten ordentligt. Om det blir nej i folkomröstningen så finns risken att investeringar och tillväxt flyttar över Östersjön till Baltikum. Helsingfors blir då ett centrum för tillväxt runt Östersjön då de baltiska länderna och Polen är med i EU och så småningom går över till euro. Hur påverkar då införandet av euron vår vardag i Håbo? Vad vi vet nu är att euroländernas räntenivå ligger cirka en procent lägre än Sverige. Den procenten gör en hel del på ett huslån. Vi får också en stabilare valuta. Sedan kronan fick börja flyta 1992 så har den sjunkit i värde cirka 30 procent. Det betyder att allt vi köper från utlandet har blivit 30 procent dyrare bara för att kronan sjunkit! Inte undra på att vi har rasat i välståndsligan! Med euron får vi alltså stabilitet och priserna går inte upp på grund av sjunkande valuta. Det är däremot mer troligt att priserna kan bli lägre med euro då det stimulerar konkurrensen och det är lättare att jämföra priser över gränserna med gemensam valuta. Vi har också bättre möjlighet att jämföra löner och villkor för olika yrkesgrupper inom EU vilket borde vara ett starkt argument för euron bland Sveriges fackföreningar. Nej-sidan spelar på människors oro inför framtiden och rädsla för det främmande. Ett nej skulle leda till ett mindre frihetligt Sverige - till ett Sverige som riskerar att politiskt domineras av tillväxtfientliga och isolationistiska krafter. Rösta ja - för tillväxt och ett optimistiskt samarbete fullt ut med Europa!

Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson
JA-generaler, Moderaterna i HåboNedanstående insändare insänd till BUB-bladet den 16/6 2003.

Euro - för småföretagens skull!

Visste ni att Sverige gick med i en valutaunion för 120 år sen? Unionen var guldmyntfoten. Stora delar av Europa och västvärlden var med! Perioden 1881 till 1913 var det stabil tillväxt och mycket låg inflation. Detta tack vare avsaknad av valutarisker och andra transaktionskostnader. Under efterkrigstiden var det hög inflation och ränta på grund av stor osäkerhet till följd av nationella valutor. Att eliminera transaktionskostnader är ett av ja-sidans starkaste ekonomiska argument. Ju fler länder som går över till euron desto större blir Sveriges kostnader för att stå utanför. Ett land som har euro kommer i ökad utsträckning att handla med andra euroländer! Ett nej till euron innebär succesivt högre transaktionskostnader relativt sett. Allt fler euroländer får inga kostnader alls - så länge de inte handlar med Sverige!

Små och medelstora företag är de som missgynnas mest av valutariskerna om vi behåller kronan. Tänk er en småföretagare som lyckats sälja in sin produkt via en offert till ett företag i till exempel Spanien. När han eller hon sen ska fakturera så kan vinsten vara bortblåst på grund av att kursen ändrats. Det går att valutasäkra säger nej-sidan då, och visst går det men det är inte gratis! Normalt sett klarar sig storföretagen mycket bättre på det viset eftersom de har resurser för sådana transaktioner. Vi m åste inse att vår framtid och tillväxt hänger mycket på om små- och medelstora företag lyckas. Kan vi eliminera valutariskerna så skapar vi goda förutsättningar för dessa företag att växa och därmed bidra till Sveriges tillväxt.

Nej-sidan gömmer sig i buskarna och erkänner inte att Sverige blir annorlunda oavsett om det blir ja eller nej den 14:e september. Nej-sidan vill genom en rörlig växelkurspolitik rätta till misstag i den ekonomiska politiken, men genom att göra det skjuter man över en hel del av konsekvenserna på andra länder. Vi skaffar oss fördelar på deras bekostnad! Vi kan räkna med motåtgärder från EMU-länderna. Nej-sidan borde ha lärt sig av 70,80 och 90 talets historia att detta inte löser några problem på längre si kt utan skapar bara nya. Risken är mycket stor att kronan kommer att spekuleras på finansmarknaden med katastrofala följder efter den 14/9 om det blir ett nej!
Rösta JA den 14:e september för tillväxtens och småföretagens skull!

Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson
JA-generaler, Moderaterna i HåboNedanstående insändare införd i BUB-bladet den 10/8 2003.

Euro - för ökat välstånd och inflytande!

Samarbete över gränserna gagnar Sverige. Framgång för företag bygger i stor utsträckning på handel med andra länder. Med euron får vi bättre förutsättningar att på ett enklare sätt handla med våra vänner i Europa. Rimligtvis resulterar det i fler jobb och ökade investeringar. Har fler människor jobb breddas basen för statens skatteintäkter och därmed har vi lättare att upprätthålla ett högt välstånd i vårt land!

Sverige skrev under Maastrichtfördraget i samband med att vi gick med i EU. I samband med det förband vi oss att införa euron så fort vissa villkor var uppfyllda. Skulle det bli ett nej den 14:e september står vi alltså inför ett dilemma! Vi bryter då mot ett avtal vi har skrivit med övriga EU-länder. Nej-sidan har ännu inte talat om konsekvenserna av ett nej. Innebär ett nej också att Sverige måste lämna EU? Vi kommer inte att upplevas som trovärdiga EU-medlemmar vid ett nej. Vi kan enkelt bespara oss ett sådant dilemma genom att rösta ja den 14/9. Naturligtvis ska Sverige fullt ut vara medlem och därmed få ökat inflytande i Europas framtid.

Med en gemensam valuta knyts länderna tätare samman och med det får vi ett stabilare Europa. Både ekonomiskt och politiskt. Kom ihåg att två världskrig har startat i Europa under 1900-talet.

Visst ska vi vara med och forma det nya Europa! 10 nya länder är på väg in i unionen och den nya valutan. Om vi vill ha inflytande över den processen ska vi rösta ja! Ställer vi oss utanför är vi snart omsprungna och lämnade bakom den spännande utvecklingen av Europa.

Det är hög tid för Sverige att införa euron! Utanförskap vore skadligt för jobben,välfärden och inflytandet.
Rösta JA den 14:e september för ökat välstånd och inflytande!

Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson
JA-generaler, Moderaterna i Håbo


Nedanstående insändare skickad till BUB-bladet den 25/8 2003.

Svar till Hans Bergström,Kungsängen (BUB nr 28) från JA-generalerna, Moderaterna i Håbo

Hans Bergström har i flera punkter hävdat att vi far med osanning och inte vet vad vi pratar om. Tyvärr är det signifikativt för nej-sidan med sådana påhopp, men Hans tar själv stora ord i sin mun utan att ha belägg för det han skriver.

- Räntan. Att vi har högre ränta än Euro-länderna beror inte på att det går bra för Sverige. Vi är inne i den djupaste lågkonjunktur vi haft på länge. I genomsnitt har vi haft högre ränta sen ECB tog över ansvaret för penningpolitiken i Euro-området. Vår riksbank följer ECB väldigt tydligt och det har visat sig den senaste tiden. Sverige börjar närma sig de europeiska konjunkturcyklerna och det minskar graden och behovet av penningpolitisk självständighet. Den procent som nu skiljer är den riskpremie som vi slipper när vi går med i eurosamarbetet.

- Priserna. Sverige har gentemot euro-länderna en prisnivå som genomsnittligt ligger ca 20 procent högre. Eftersom vi är ett litet land som är oerhört beroende av handel med utlandet kommer en anslutning till euron att öka konkurrensen genom att våra företag får samma förutsättningar som övriga företag inom euro-området. Konkurrens har alltid varit en prispressare och det är vi övertygade om att så blir det även denna gång. Artiklar som Hans hänvisar till där man säger att allt blivit dyrare är ju osanning. Det man märkt i turistländerna är en höjning av varor och tjänster som man köper relativt ofta och är av litet värde. Dessa prishöjningar har inte höjt inflationen nämnvärt. Att en italiensk familj fått det dyrare att leva beror inte på euron utan på nationella orsaker!

- Valutaspekulation. Tyvärr är Hans Bergström ute på djupt vatten då han menar att en rörlig valutakurs är det bästa skyddet mot valutaspekulation. Han och vänsterpartiets kampanjledare Camilla Sköld Jansson hävdar att det inte går att spekulera en flytande krona. Att påstå att vi inte vet vad vi talar om är en grov anklagelse. Visst går det att spekulera, det tar sig uttryck i att räntorna skjuter i höjden! Den osäkerhet som finns just nu om Sverige verkligen ska rösta ja visar sig i den högre ränta vi har nu gentemot euro-området. Om det blir ett nej riskerar vi alltså skyhöga räntor! Det är det vi menar med spekulation mot kronan.

- Fler jobb och högre välstånd. Att Hans påstår att sysselsättningen utvecklas bättre i Sverige är felaktigt. Vi har i dagarna hört rapporter om att arbetslösheten stiger kraftigt och regeringens sysselsättningsmål kommer inte att hållas på långa vägar. Då valutarisken försvinner så försvinner också ett handelshinder, vilket vi hävdar ger fler jobb. Främst bland Sveriges ryggrad, småföretagen. Hans tar Tyskland som ett dåligt exempel. Tysklands problem har inget med euron att göra utan beror till största delen på de integrationsproblem och kostnader man haft med forna Östtyskland. Man kan inte jämföra äpplen och päron!

- Trovärdigheten. Att vi är populära att samarbeta med ska vi ta tillvara på! Bäst gör vi det genom att ta steget fullt ut i vårt europasamarbete och införa euron. Ställer vi oss utanför ger det en signal till övriga länder att vi inte vill samarbeta fullt ut. Att Hans som slutkläm menar att 13 länder av 25 nästa år inte har infört euron är ett skäl för att vi inte ska införa euron är skrattretande. Han glömmer att samtliga 10 nya länder vill införa euron! Vi tycker att Sverige ska se Finland som ett utmärkt exempel på att euron är en succé. Sverige och Finland är väldigt lika i många avseenden och kan Finland så kan vi!
Rösta JA den 14:e september!

Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson
JA-generaler, Moderaterna i Håbo


Nedanstående insändare skickad till BUB-bladet den 31/8 2003.

Euro - det naturliga steget för Sverige!

Nu är det inte många dagar kvar till valdagen. Ett intryck vi har från vår valstuga är att fler och fler kommer och pratar med oss i Ja-stugan och det stora flertalet är positiva till euron. Många med finsk bakgrund hälsar på och hjälper oss att övertyga skeptiska väljare till att rösta ja.
Det har i debatten haglat påståenden och påhopp från bägge sidor men det som fortfarande fattas från nej-sidan är deras vision om hur Sverige ska se ut efter ett nej. Ett nej är också ett beslut och det innebär inte att Sverige fortsätter som vanligt. Det ger en klar signal om att Sverige inte vill samarbeta fullt ut. Europa kommer att koncentrera sig på att se till att de tio nya länderna ansluts till EU och euron så smidigt som möjligt. Att Sverige som jobbat så hårt för utvidgningen av EU med de tio nya länderna ska svika när vi själva ska gå med fullt ut känns inte solidariskt gentemot dessa länder. När de tio nya länderna infört euron om några år så kommer cirka 450 miljoner människor att använda euron i Europa! Att isolera sig från denna stora gemenskap är enligt vår mening inte rationellt. Vi kommer att påverkas av detta stora område som kallas euroland hur eller hur och varför ska vi då inte se till att vi kan påverka inifrån också?
Säger vi nej kommer bilden av Sverige som gärna drar fördel av vad andra gör, men som själv inte gör särskilt mycket för de gemensamma målen att förstärkas. Vi tror det kommer att vara förödande för Sverige på sikt. Både politiskt och ekonomiskt.

Naturligtvis både tjänar och förlorar Sverige på att gå med fullt ut i EMU-samarbetet, men det är egentligen inte det viktiga. Den viktigaste frågan är: Vill vi vara med och bygga upp en ny gemenskap i Europa?
När du går och röstar den 14:e september är det hjärtat och känslan i maggropen du ska lyssna till. Rösta JA för gemenskap och samarbete med Europa!

Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson
JA-generaler, Moderaterna i Håbo


Införd i Enköpings-Posten 11/8
Ja till Euron!
Ja till Euron!

Publicerad 24:e november 2003
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo