Håbomoderaternas KF-grupp träffades onsdagen den 22/8 för budgetmöte inför 2008

Denna vecka (34) är hektisk efter semestrarna. Budget för 2008 ska sättas inför KSAU den 24/8.
KF-gruppens möte har föregåtts av alliansmöten och ordförandemöte senast i söndags 19/8.

2008 års budget är den nya majoritetens första riktigt "egna" budget. Budgeten för 2007 bar alldeles för mycket spår av den gamla majoriteten.


Vårt kommunalråd, Nina Lagh, hälsar välkommen och drar förutsättningarna för budget 2008 i Håbo kommun.


Delar av KF-gruppen lyssnar och begrundar budgetförslaget.


Resten av gänget som var med. Alla var nöjda med de satsningar som gicks igenom.


Björn, Joachim och Olof lyssnar spänt på Nina.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo