Ordförande i socialförsäkringsutskottet, Gunnar Axén,
gästade Håbo och höll föredrag om en kortare väg till ett friskare liv.

Carina Brolinson hälsade Gunnar välkommen och berättade hur viktigt det budskapet som Gunnar förmedlar är.
Gunnar inledde med att berätta att vi innan valet 2006 hade världens mest sjukfrånvarande befolkning - samtidigt som vi hade en av världens friskaste.
Under (s)-regeringen förtidspensionerades 140 personer varje dag! 2/3 av utanförskapet bestod av sjukskrivna och förtidspensionärer.

Anna Hedborg, fd sjukförsäkringsminister (s) sa följande 2006: "Sjukförsäkringen har tillåtits bli en parkeringsplats för problem den inte är avsedd för."

Det finns stora risker med lång sjukfrånvaro. Ökad risk för följdsjukdomar (t.ex depression),social isolering, förlorat självförtroende, sänkt livskvalitet, missbruk och självmord.
Risken att dö i förtid ökar med upp till sju gånger för den som fått förtidspension - enbart som ett resultat av förtidspensioneringen i sig.

Två enkla utgångspunkter för den nya sjukförsäkringspolitiken: Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning/förtidspension samt vård och rehabilitering.
Den som har arbetsförmåga ska få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete.

Regeringen satsar rekordmycket på arbetslivsinriktad rehabilitering. 17 miljarder under tre år. Totalt 7 miljarder satsas på medicinsk rehabilitering.
7 av 10 hittar en väg tillbaka, medan 3 av 10 måste gå tillbaka till sjukskrivning.

Nya möjligheter för de med förtidspension (sjukersättning): Kan arbeta, studera eller jobba ideellt utan att rätten till ersättning dras in.
Vad är då resultatet av alla dessa åtgärder? Jo, antalet sjukskrivna har halverats till cirka 100000. Sjukfrånvaron är nästan nere på samma nivå som för jämförbara länder.
Antalet förtidspensionerade har minskat med 10% (50000 färre). Minskade utgifter för sjukfrånvaro ger mer resurser till rehabilitering och förbättrad folkhälsa.

Några röster från de som omförsäkrats:
Pia Hackzell i Rapport: "Det var mycket bättre än jag hade väntat mig"

Pia Lundgren (sjukskriven i 9 år) i SvD: "Har man varit sjukskriven så länge har man ingen aning om hur Arbetsförmedlingen fungerar. Det har bara varit positivt för mig, och jag har inte förlorat några pengar."

Från arbetsförmedlingen:
Märit Bäckström, Arbetsförmedlingen i Halmstad i Laholms Tidning: "De flesta vill hitta en förändring i sin situation och ser möjligheter och de flesta har blivit lugnade av att det är individanpassat."

Carina Brolinson tackade Gunnar för ett mycket intressant föredrag som vi lärt oss mycket av och överlämnade en gåva från föreningen.


Carina Brolinson hälsar Gunnar Axén välkommen.


Gunnar visar diagram på utanförskapet.


Rekordstor satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering.


Gunnar berättar målande och engagerat om regeringens sjukförsäkringsreform.


Carina tackar för en bra kväll och överlämnar en gåva från föreningen.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo